KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội
Ngày đăng 09/04/2021 | 09:09  | View count: 34

Ngày 08/4/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội.

 

Nội dung chi tiết xem  tại đây