KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố Hà Nội
Ngày đăng 28/01/2021 | 08:32  | View count: 63

Ngày 26/01/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố Hà Nội.

 

Nội dung chi tiết xem       tại đây