KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 14/05/2020 | 15:11  | View count: 20

Ngày 11/5/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành  Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

 

Nội dung chi tiết xem       tại đây