KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 29/04/2020 | 15:32  | View count: 40

Ngày 27/4/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

 

Nội dung chi tiết xem    tại đây