KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã và thủ tục hành chính liên thông giữa cấp xã và cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 21/02/2020 | 09:35  | View count: 44

Ngày 19/02/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 805/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã và thủ tục hành chính liên thông giữa cấp xã và cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

 

Nội dung chi tiết xem     tại đây