KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ và chính sách đối với Thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
Ngày đăng 02/01/2020 | 09:51  | View count: 38

Ngày 30/12/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7464/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức phi chính phủ và chính sách đối với Thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

 

 

Nội dung chi tiết xem   tại đây