KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 18/12/2019 | 16:44  | View count: 129

Ngày 17/12/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7130/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

 

Nội dung chi tiết xem       tại đây