KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

Ngày đăng 06/05/2021 | 09:34 AM  | View count: 22
Ngày 05/5/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1986/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/04/2021 | 09:13 AM  | View count: 42
Ngày 28/4/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1912/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/04/2021 | 09:09 AM  | View count: 17
Ngày 08/4/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 1612/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 11/03/2021 | 08:42 AM  | View count: 19
Ngày 09/3/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 1136/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục...

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/02/2021 | 04:05 PM  | View count: 39
Ngày 24/02/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 920/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy...

Huyện Mỹ Đức: Tăng cường kiểm tra công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày đăng 22/02/2021 | 05:17 PM  | View count: 716
Thực hiện kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 25/01/2021 về kiểm tra công vụ và cải cách hành chính năm 2021.Ngay vào những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Tân sửu, Đoàn kiểm tra công vụ của huyện...

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/02/2021 | 08:49 AM  | View count: 53
Ngày 05/02/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/01/2021 | 08:32 AM  | View count: 45
Ngày 26/01/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/01/2021 | 08:21 AM  | View count: 57
Ngày 19/01/2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện Mỹ Đức năm 2021

Ngày đăng 14/01/2021 | 09:51 AM  | View count: 34
Nội dung chi tiết xem     tại đây

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/12/2020 | 08:06 AM  | View count: 53
Ngày 24/12/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 5649/QĐ-UBND về việc phê duyệt các...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/12/2020 | 08:02 AM  | View count: 74
Ngày 24/12/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 5673/QĐ-UBND về việc phê duyệt các...

Phê duyệt, bãi bỏ quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/12/2020 | 08:10 AM  | View count: 40
Ngày 15/12/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 5590/QĐ-UBND về việc phê duyệt, bãi...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/12/2020 | 07:58 AM  | View count: 29
Ngày 08/12/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 5561/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-CP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ

Ngày đăng 30/11/2020 | 04:17 PM  | View count: 34
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/11/2020 | 04:23 PM  | View count: 19
Ngày 25/11/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 5266/QĐ-UBND về việc phê duyệt, bãi...

Mỹ Đức: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC và cải tiến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày đăng 20/11/2020 | 09:03 AM  | View count: 796
Chiều ngày 19/11, UBND huyện đã tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC và công tác duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO...