KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mỹ Đức: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC và cải tiến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày đăng 20/11/2020 | 09:03 AM  | View count: 367
Chiều ngày 19/11, UBND huyện đã tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC và công tác duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/10/2020 | 08:51 AM  | View count: 24
Ngày 14/10/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4624/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/09/2020 | 08:45 AM  | View count: 22
Ngày 10/9/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4044/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội

Ngày đăng 28/08/2020 | 03:55 PM  | View count: 97
Ngày 26/8/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3822/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/08/2020 | 03:45 PM  | View count: 40
Ngày 11/8/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3495/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/08/2020 | 03:26 PM  | View count: 36
Ngày 06/8/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3447/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục...

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/07/2020 | 03:24 PM  | View count: 53
Ngày 02/7/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/07/2020 | 03:20 PM  | View count: 54
Ngày 30/6/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2855/QĐ-UBND về việc phê duyệt các...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/06/2020 | 04:27 PM  | View count: 42
Ngày 15/6/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2433/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/06/2020 | 10:42 AM  | View count: 33
Ngày 10/6/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2389/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành...

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/06/2020 | 08:46 AM  | View count: 36
Ngày 10/6/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2390/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ...

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội

Ngày đăng 01/06/2020 | 04:18 PM  | View count: 43
Ngày 29/5/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy...

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ, tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/06/2020 | 04:14 PM  | View count: 31
Ngày 29/5/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/05/2020 | 03:11 PM  | View count: 71
Ngày 11/5/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành  Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/05/2020 | 03:46 PM  | View count: 132
Ngày 29/4/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số  1771/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 29/04/2020 | 03:32 PM  | View count: 113
Ngày 27/4/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1724/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/04/2020 | 03:36 PM  | View count: 190
Ngày 21/4/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1640/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/04/2020 | 03:25 PM  | View count: 74
Ngày 14/4/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1510/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành...

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/04/2020 | 09:28 AM  | View count: 117
Ngày 09/4/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1423/QĐ-UBND về việc phê duyệt các...