KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

7 trường hợp thu hồi sổ hộ khẩu khi đi đăng ký cư trú

Ngày đăng 16/05/2022 | 09:00 AM  | View count: 119
Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện...

Tiện ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thủ tục cấp CCCD và đăng ký cư trú

Ngày đăng 18/04/2022 | 08:45 AM  | View count: 168
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ, Chính phủ đã xã định và đang từng bước xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số, tạo tiền...

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thủ tục cấp CCCD và đăng ký cư trú

Ngày đăng 12/04/2022 | 09:06 AM  | View count: 252
Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi đăng ký cư trú và cấp CCCD tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp góp phần nâng cao...

Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 16/03/2022 | 08:06 AM  | View count: 55
Nội dung chi tiết xem       tại đây

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội

Ngày đăng 10/03/2022 | 07:47 AM  | View count: 40
Ngày 09/3/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 867/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày đăng 08/02/2022 | 07:44 AM  | View count: 20
Ngày 07/02/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục...

Kế hoạch Công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện Mỹ Đức năm 2022

Ngày đăng 31/12/2021 | 02:30 PM  | View count: 44
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/12/2021 | 05:00 PM  | View count: 33
Ngày 24/12/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 5345/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/11/2021 | 08:53 AM  | View count: 13
Ngày 22/11/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4943/QĐ-UBND về việc phê duyệt các...

Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương; Công chức viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Tổ chức phi chính phủ....

Ngày đăng 09/11/2021 | 01:50 PM  | View count: 78
Ngày 08/11/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4752/QĐ-UBND về việc phê duyệt các...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/10/2021 | 03:46 PM  | View count: 67
Ngày 21/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4527/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ: lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp...

Ngày đăng 04/10/2021 | 03:08 PM  | View count: 58
Ngày 01/10/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4324/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/09/2021 | 03:04 PM  | View count: 78
Ngày 07/9/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4102/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/09/2021 | 02:59 PM  | View count: 79
Ngày  07/9/2021 , Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4103/QĐ-UBND về việc phê duyệt...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp...

Ngày đăng 26/08/2021 | 08:46 AM  | View count: 61
Ngày 25/8/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 4016/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/08/2021 | 06:00 PM  | View count: 62
Ngày 13/8/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3940/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/08/2021 | 08:33 AM  | View count: 66
Ngày 04/8/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 3801/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...