KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính huyện Mỹ Đức năm 2020

Ngày đăng 07/01/2020 | 03:33 PM  | View count: 122
Nội dung chi tiết xem   tại đây

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/11/2019 | 03:58 PM  | View count: 15
Ngày 12/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6547/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 11/11/2019 | 04:07 PM  | View count: 12
Ngày 07/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6229/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/11/2019 | 03:38 PM  | View count: 11
Ngày 31/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6090/QĐ-UBND về việc phê duyệt các...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày đăng 28/10/2019 | 02:53 PM  | View count: 25
Ngày 25/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5926/QĐ-UBND về việc Phê duyệt các...

Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/10/2019 | 03:58 PM  | View count: 29
Ngày 24/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5905/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ...

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/10/2019 | 09:48 AM  | View count: 36
Ngày 18/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5820/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/08/2019 | 09:03 AM  | View count: 51
Ngày 19/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4396/QĐ-UBND về việc phê duyệt các...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/08/2019 | 08:57 AM  | View count: 38
Ngày 19/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4393/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/08/2019 | 08:47 AM  | View count: 73
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/08/2019 | 09:56 AM  | View count: 72
Ngày 09/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4263/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/08/2019 | 10:09 AM  | View count: 50
Ngày 08/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4226/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/08/2019 | 09:43 AM  | View count: 44
Ngày 29/7/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4041/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/07/2019 | 09:49 AM  | View count: 31
Ngày 19/7/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3892/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính và kiểm soát TTHC năm 2019

Ngày đăng 19/07/2019 | 03:28 PM  | View count: 5186
Ngày 19/7/2019, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Cải cách hành chính và Kiểm soát TTHC năm 2019.

Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 11/06/2019 | 05:44 PM  | View count: 355
Ngày 10/6/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3097/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ...

Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019" trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/04/2019 | 09:39 AM  | View count: 387
               Ngày 12/4/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 22/03/2019 | 02:28 PM  | View count: 477
Ngày 18/03/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/03/2019 | 09:18 AM  | View count: 370
Ngày 04/03/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1027/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Ngày đăng 28/02/2019 | 02:39 PM  | View count: 368
Ngày 27/02/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục...