CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 01/08/2017 | 08:23 AM  | View count: 1641
Sáng ngày 31/7, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Phúc Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2017. Dự...

Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 20/07/2017 | 04:12 PM  | View count: 1083
Sáng ngày 20/7, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Phòng Nội vụ Huyện tổ chức lớp tập huấn công tác cải cách hành chính cho lãnh đạo các phòng, ban, chuyên môn huyện, Trưởng bộ phận một cửa...

Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện làm việc với Phòng Tư pháp Huyện

Ngày đăng 10/05/2017 | 05:48 PM  | View count: 817
Chiều ngày 10/5, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện có buổi làm việc với Phòng Tư pháp Huyện, nhằm nắm tình hình công tác Tư pháp 4 tháng đầu năm 2017 và định hướng...

Kiểm tra đột xuất kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ngày đăng 08/02/2017 | 10:26 AM  | View count: 1292
Thực hiện Quyết định số 522/QĐ - UBND ngày 25/1/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà...

Kế hoạch công tác cải cách hành chính của huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 30/12/2016 | 03:59 PM  | View count: 830
Kế hoạch công tác cải cách hành chính của huyện Mỹ Đức giai đoạn 2016 - 2020

Mỹ Đức rà soát sắp xếp tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 30/12/2016 | 07:58 AM  | View count: 1240
Thực hiện quyết định số 7052/QQĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND quận huyện, thị xã, chiều ngày 29/12/...

Quyết định bãi bỏ Phòng Dân tộc - cơ quan thuộc UBND huyện

Ngày đăng 22/12/2016 | 10:44 AM  | View count: 1124
Ngày 20/12, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị công bố quyết định bãi bỏ phòng Dân tộc và chuyển chức năng quản lý nhà nước về công tác Dân tộc về Văn phòng HĐND và UBND Huyện thực hiện. Dự hội...

Mỹ Đức tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực Tư pháp cấp xã

Ngày đăng 17/11/2016 | 01:09 PM  | View count: 630
Sáng 17/11/2016, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND...

Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp huyện Mỹ Đức

Ngày đăng 31/10/2016 | 04:50 PM  | View count: 681
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2016 của Chủ tịch UBND huyện về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính" trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên...

Mỹ Đức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho cán bộ, công chức năm 2016

Ngày đăng 26/10/2016 | 08:36 AM  | View count: 1043
Trong hai ngày 24 và 25/10/2016, UBND huyện tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn thuộc huyện...