CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tiện ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thủ tục cấp CCCD và đăng ký cư trú
Ngày đăng 18/04/2022 | 08:45  | View count: 766

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ, Chính phủ đã xã định và đang từng bước xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số, tạo tiền đề để công dân, tổ chức doanh nghiệp được hưởng đầy đủ nhất, toàn vẹn nhất các lợi ích trong cuộc sống

Thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Trong đó, ngành Công an cũng không ngừng đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính như: lĩnh vực xuất nhập cảnh, lĩnh vực cư trú và cấp CCCD.
Hiện nay, trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được đưa vào sử dụng và đang được kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác để số hoá và sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Do vậy, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú, cấp CCCD của công dân, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp đang được triển khai rộng rãi và mang lại nhiều tiện ích rõ rệt.

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong đăng ký các thủ tục về cư trú và CCCD có những tiện ích sau:

Một là: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đảm bảo liên thông, công khai minh bạch, thông tin trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. So với việc sử dụng dịch vụ công truyền thống như trước, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong đăng ký các thủ tục về cư trú và cấp CCCD góp phần giảm thiểu các hành vi nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ Công an, tăng tính công khai, minh bạch của các thủ tục này. Đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn cũng như kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ Công an được phân công tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ về cư trú và CCCD. Điều đó không những tạo điều kiện cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là: Công dân, doanh nghiệp có thể đăng ký các hồ sơ về cư trú và CCCD trực tuyến 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ địa điểm nào, việc tra cứu thông tin về thủ tục, tình trạng hồ sơ nhanh chóng, tiện lợi. Nếu như trước đây, khi sử dụng dịch vụ công truyền thống công dân, tổ chức, doanh nghiệp muốn đăng ký các thủ tục về cư trú (đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, thông báo tạm trú) hoặc cấp CCCD thì phải trực tiếp đến các cơ quan Công an nhận số thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Trong quá trình chờ được giải quyết hoặc nhận kết quả giải quyết hồ sơ hành chính công dân, tổ chức, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, đến trực tiếp cơ quan Công an để nhận kết quả giải quyết. Nhưng đối với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, công dân, tổ chức, doanh nghiệp chỉ cần sử dụng máy tính, hoặc thiết bị di động có kết nối internet để đăng ký hồ sơ thủ tục đồng thời tra cứu thông tin, tiến độ cũng như kết quả giải quyết hồ sơ ngay tại nhà, văn phòng, đơn vị, hoặc ngay tại cơ sở kinh doanh. Với sự phát triển của công nghệ thông tin như hiện nay, việc cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của quy trình là hoàn toàn có thể. Ví dụ: Hồ sơ đang nằm ở phòng, ban, bộ phận nào? Do cán bộ nào thụ lý?...

Ba là: Thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, thông báo lưu trú và cấp CCCD đơn giản, thuận tiện, chỉ sau vài thao tác đơn giản trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet, hồ sơ đã được gửi tới cơ quan Công an được phân công, phân quyền giải quyết theo quy định. Đối với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, công dân, tổ chức, doanh nghiệp chỉ phải thực hiện các thủ tục hành chính này bằng các thao tác đơn giản trên máy tính hoặc thiết bị di động được kết nối Internet theo hướng dẫn được cài đặt theo từng lĩnh vực tại Cổng dịch vụ công. Việc thực hiện các hồ sơ thủ tục được thực hiện rõ ràng, không phải phát sinh thêm nhiều loại giấy tờ, thủ tục không liên quan như khi thực hiện đăng ký dịch vụ công truyền thống.

Bốn là: Rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm giấy tờ, giảm công sức và thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho công dân, doanh nghiệp. Hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ công trực tuyến và cơ quan Công an thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp CCCD được thể hiện rõ, tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, nhân công…

Ngoài ra, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi đăng ký cư trú và cấp CCCD tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch trong bối cảnh hiện nay.

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức