CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thủ tục cấp CCCD và đăng ký cư trú
Ngày đăng 12/04/2022 | 09:06  | View count: 478

Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi đăng ký cư trú và cấp CCCD tạo thuận lợi cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục mà không cần phải tiếp xúc trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch trong bối cảnh hiện nay. Sau đây là Quy trình thực hiện:

Bước 1: Đăng ký, đăng nhập:

Công dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet truy cập vào trang chủ của Cổng dịch vụ công quốc gia để đăng ký tài khoản dịch vụ công theo hướng dẫn, sau đó đăng nhập để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ công:

Sau khi đăng nhập vào dịch vụ công quốc gia, công dân, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ công mà mình muốn thực hiện. Ví dụ: Nếu công dân muốn thực hiện thủ tục về đăng ký thường trú thì lựa chọn dịch vụ công về đăng ký thường trú, công dân muốn thực hiện thủ tục về cấp mới thẻ CCCD thì lựa chọn dịch vụ cấp CCCD, nếu tổ chức, doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục thông báo lưu trú thì lựa chọn dịch vụ thông báo lưu trú…Sau đó thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của trang Dịch vụ công.

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tuyến:

Sau khi thực hiện lựa chọn dịch vụ công và thực hiện các yêu cầu theo từng dịch vụ công đã chọn, công dân, tổ chức, doanh nghiệp việc đăng ký thủ tục bằng việc ấn vào mục “nộp trực tuyến”. Sau thao tác này, hồ sơ của công dân, tổ chức doanh nghiệp đã được chuyển đến cơ quan Công an có thẩm quyền (cấp quận hoặc cấp phường) tương ứng theo từng loại dịch vụ đề giải quyết theo quy định.

Bước 4: Theo dõi kết quả:

Trong thời gian đợi kết quả giải quyết hồ sơ của cơ quan Công an, công dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể truy cập vào Cổng dịch vụ công để theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ (Đơn vị tiếp nhận? Cán bộ tiếp nhận? hồ sơ được giải quyết đến bước nào?...).

Bước 5: Nhận kết quả hồ sơ:

Tuỳ theo mức độ sử dụng dịch vụ công mức độ 3 hoặc mức độ 4, công dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể đến cơ quan Công an nộp lệ phí và nhận kết quả theo lịch hẹn đã được thông báo (nếu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3) hoặc chuyển khoản lệ phí và nhận kết quả qua đường bưu điện (nếu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).

Hiện nay, Công an huyện Mỹ Đức đã triển khai và đưa vào sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong công tác tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ, thủ tục về đăng ký cư trú và cấp CCCD. Để kịp thời được hưởng các tiện ích do dịch vụ công trực tuyến mang lại, Công an huyện Mỹ Đức khuyến khích công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Huyện khi có nhu cầu đăng ký cư trú và cấp CCCD hãy sử dụng dịch vụ công trực tuyến./.

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức