CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Đức hướng dẫn cài đặt tài khoản VSS ID - Bảo hiểm xã hội số
Ngày đăng 12/03/2021 | 10:40  | View count: 2009

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp Thủ đô, Ngành Bảo hiểm xã hội đã chính thức triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. Theo đó, người sử dụng có thể cài đặt ứng dụng VssID trên thiết bị điện thoại thông minh của mình để được cung cấp các thông tin về: Thẻ bảo hiểm Y tế; quá trình tham gia BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN; thông tin hưởng các chế độ một lần, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; sổ khám chữa bệnh; tra cứu mã số BHXHN; cơ quan BHXH; đại lý Thu BHXH, BHYT; cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH;... Bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Đức hướng dẫn nội dung chi tiết xem    tại đây

Bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Đức