CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Phùng Xá tập huấn, hướng dẫn người dân cách truy cập trang dichvucong.hanoi.gov.vn
Ngày đăng 21/12/2020 | 17:02  | View count: 1204

Nhằm nâng cao tỷ lệ người dân chủ động sử dụng các thiết bị máy tính, điện thoại có kết nối internet tự thực hiện các thủ tục hành chính đăng ký tại nhà góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính đối với lĩnh vực tư pháp nói riêng và cải cách thủ tục hành chính nói chung xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Xã Phùng Xá vừa tổ chức 3 buổi tập huấn, hướng dẫn cách đăng ký khai sinh, khai tử kết hôn, cấp xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch, đăng ký lại khai sinh, đăng ký lại khai tử, đăng ký lại kết hôn cho 120 người là đội ngũ đoàn viên thanh niên và công dân độ tuổi từ 15 đến 40 tuổi cách truy cập vào trang dichvucong.hanoi.gov.vn để người dân chủ động thực hiện đăng ký online tại nhà đối với 8 thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp.

Thời gian qua, UBND huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo Bộ phận Một cửa huyện và UBND 22 xã, thị trấn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp phòng chống dịch Covid - 19; tận tình hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng, đồng thời giảm bớt nỗi lo lây lan dịch bệnh Covid-19 khi cần giải quyết các thủ tục hành chính.

Thúy Huyền – Hoàng Vân