CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Điều tra xã hội học xác định chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020
Ngày đăng 26/11/2020 | 16:34  | View count: 879

Thực hiện kế hoạch số 178/KH - UBND ngày 28/9/2020 của UBND Tp Hà Nội về điều tra xã hội học xác định chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2020 đối với các sở, cơ quan, đơn vị Tp và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Tp. Chiều ngày 26/11, Viện Nghiên cứu phát triển KT - XH Tp phối hợp với UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị điều tra xã hội học xác định chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020. Thông qua điều tra xã hội học, xác định được điểm điều tra, thu thập thông tin, lấy ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện về công tác CCHC của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Tp Hà Nội. Qua đó góp phần nâng cao nhận thực, trách nhiệm, sự tham gia của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả CCHC, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Tp và huyện.

Nguyễn Quyền - Hữu Khánh