CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện năm 2020
Ngày đăng 25/11/2020 | 15:00  | View count: 1217

Sáng ngày 25/11, Huyện ủy – UBND huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Mỹ Đức với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện.

Dự  hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, TUV - Bí thư huyện ủy,  đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đặng Văn Triều, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy, TT HĐND – UBND, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, đoàn thể cùng các đại biểu đại diện nhân dân trong huyện tham dự.

Các đại biểu dự Hội nghị

Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các nhiệm vụ và các chỉ tiêu KTXH – ANQP năm 2020 của huyện và Ủy ban MTTQ huyện báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân năm 2019. Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và xem xét nội dung báo cáo về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội - An ninh - Quốc phòng năm 2020 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Ý kiến, kiến nghị của Đại biểu dự Hội nghị

Tại hội nghị đối thoại, có 15 ý kiến, kiến nghị phát biểu trực tiếp với 40 vấn đề nội dung xoay quanh những vấn đề dân sinh bức xúc như tình trạng người dân bỏ ruộng, cần có biện pháp xử lí, thu hồi, chuyển đổi và giao cho các hộ có điều kiện và khả năng sản xuất, dồn điền đổi thửa, chuyển đổi một số diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang các mô hình trồng sen, nuôi cá cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom và xử lí rác thải, xử lí tình trạng ô nhiễm môi trường chăn nuôi trong khu dân cư, các bãi tập kết rác thải, tập trung nâng cấp, cải tạo, nạo vét, cứng hóa các tuyến kênh mương, giao thông thủy lợi nội đồng, nâng cấp, xây dựng bờ kè các tuyến đê bao tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán tiền thủy lợi phí cho các xã, thị trấn. Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới cho các xã còn lại trên địa bàn huyện như xã An Tiến, An Phú…đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nhân cấy nghề mới, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho lao động tại địa phương, đặc biệt các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Đầu tư xây dựng, nâng cấp cắm bổ sung các biển báo hiệu để hạn chế tai nạn giao thông, bê tông đường làng ngõ xóm, các công trình thoát nước thải sinh hoạt, công tác quản lí đất đai, trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công ích, công tác đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt liên quan đến nhà máy xi măng Mỹ Đức, xử lí dứt điểm tranh chấp đất đai tại thôn Nam Hưng và Thanh Hà tại xã An Phú. Những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu rất thẳng thắn, công khai, dân chủ.

Đ/c Đặng Văn Triều - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, trả lời và giải trình kiến nghị của các đại biểu

Đồng chí  Đặng Văn Triều - Phó Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu, trả lời và giải trình kiến nghị của  các đại biểu từng việc rõ ràng, cụ thể, trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi và giải đáp, làm rõ được hầu hết các vấn đề đặt ra.

Đ/c Nguyễn Ngọc Việt  – TUV - Bí thư Huyện ủy kết luận buổi đối thoại

Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt  – TUV - Bí thư huyện ủy cảm ơn các ý kiến trao đổi, đề xuất thẳng thắn dân chủ của nhân dân đối với huyện. Đồng thời, đồng chí đã trao đổi, giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền; đối với những vấn đề cần phải có thời gian xác minh, làm rõ đồng chí giao cho các cơ quan chuyên môn của UBND huyện nghiên cứu, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện cùng đồng hành với cấp ủy, chính quyền cần nắm chắc dư luận, nắm bắt ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, qua đó để tiếp thu, kịp thời giải quyết những vấn đề mà dư luận và nhân dân địa phương quan tâm, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động,  tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại, phấn đấu sớm xây dựng Huyện Mỹ Đức trở thành Huyện nông thôn mới.

Nguyễn Quyền – Nguyễn Cường