CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Mỹ Đức: Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC và cải tiến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Ngày đăng 20/11/2020 | 09:03  | View count: 831

Chiều ngày 19/11, UBND huyện đã tổ chức tập huấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC và công tác duy trì áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015.

Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, cán bộ phụ trách công tác kiểm soát TTHC và ứng dụng ISO của huyện và cán bộ phụ trách công tác cơ chế một cửa, một cửa liên thông của 22 xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu khai mạc.

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thạc Sỹ Nguyễn  Thanh Nga - Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn Phòng UBND TP Hà Nội truyền đạt, hướng dẫn các nội dung nghiệp vụ kiểm soát TTHC

Tại lớp tập huấn các học viên được Thạc Sỹ Nguyễn Thanh Nga - Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn Phòng UBND TP Hà Nội truyền đạt, hướng dẫn các nội dung nghiệp vụ kiểm soát TTHC; bà Đào Thị Thanh Tuyết - Giám đốc Công ty TNHH THT Công nghệ hướng dẫn thực hiện quy trình, cách thức duy trì áp dụng ISO tại huyện và xã, thị trấn. Cập nhật các thủ tục hành chính mới, điều hành tác nghiệp, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ tài liệu có hệ thống theo lĩnh vực công việc. ISO điện tử là kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin với xây dựng, áp dụng và công bố hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, nhằm tạo ra phương pháp làm việc khoa học, mang tính hệ thống, tăng cường tính giám sát, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công cho người dân và doanh nghiệp. Qua đây cũng góp phần nâng cao tính công khai minh bạch các thủ tục hành chính của huyện và 22 xã, thị trấn, phục vụ công tác giải quyết công việc của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân được kịp thời, nhanh chóng, tập trung, đơn giản; từng bước tin học hóa các nghiệp vụ chuyên môn; tạo ra phương tiện và môi trường giao tiếp hiện đại, đồng nhất từ công việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả.

Nguyễn Hương- Lê Quí