CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hội nghị Tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2020
Ngày đăng 05/10/2020 | 15:13  | View count: 722

Nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác CCHC cho cán bộ, lãnh đạo và đội ngũ thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Mỹ Đức, ngày 05/10, huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Cải cách hành chính năm 2020.

Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có Giảng viên Văn Thị Hoàn - Viện trưởng Viện Phát triển nhân lực thời đại mới; đồng chí: Lê Văn Trang - Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Mai Thành Công - Trưởng phòng Nội vụ huyện; Cùng hơn 100 học viên là  cán bộ, công chức, viên chức của 21 xã, thị trấn.

Giảng viên Văn Thị Hoàn - Viện Trưởng viện Phát triển nhân lực thời đại mới giảng dạy nội dung cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác CCHC cho cán bộ, lãnh đạo và đội ngũ thực thi công vụ của huyện

Thông qua hội nghị, các học viên được nghe Giảng viên Văn Thị Hoàn - Viện trưởng Viện Phát triển nhân lực thời đại mới giới thiệu tổng quan về cải cách hành chính nhà nước; những chuyên đề về kỹ năng cần thiết đối với công chức làm công tác CCHC; Bộ phận một cửa và các xu thế hội nhập toàn cầu... Cùng với đó, báo cáo viên cũng dành thời gian trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính, giúp đội ngũ công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần tham mưu tốt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách cơ chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính; khắc phục những lực cản trong hệ thống bộ máy tổ chức, trong cơ chế vận hành, những hạn chế yếu kém về năng lực quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công và mục đích cuối cùng là tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng nhất để các tổ chức, cá nhân giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Mỹ Đức trong thời gian tới.

Đ/c Lê Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi Tập huấn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Huyện xác định rõ khâu đột phá về kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ, tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, du lịch, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư; đồng thời cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công. Trong những năm qua, công tác CCHC được huyện Mỹ Đức quan tâm, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ. Nhờ đó, kết quả đánh giá, xếp hạng hàng năm luôn đạt kết quả cao. Thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính được thực hiện theo đúng quy định…

Đồng chí cũng yêu cầu các học viên tham gia đầy đủ thành phần, đảm bảo đúng thời gian; đồng thời giải đáp, trao đổi kịp thời thắc mắc của học viên, cung cấp đầy đủ kiến thức để kết quả lớp tập huấn đạt chất lượng cao.

Lê Quí