CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Mỹ Đức triển khai đề án mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân
Ngày đăng 06/11/2019 | 17:26  | View count: 2974

Chiều ngày 6/11, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị triển khai đề án mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân và một số nhiệm vụ công tác CCHC cuối năm 2019.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Chiên - Chuyên viên Phòng Nội vụ đã triển khai một số nội dung của Đề án mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân tại UBND huyện Mỹ Đức và Đề án mô hình tại UBND các xã, thị trấn.

Theo đó, Đề án của mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của huyện và các xã, thị trấn đảm bảo các nội dung: Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đồng bộ, hiện đại, khoa học và hợp lý; Công khai kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác sử dụng các thông tin về TTHC, mức thu phí, lệ phí (nếu có); quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ...; Bố trí công chức đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở; Không bố trí lao động hợp đồng làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận; 100% TTHC được tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết quả và thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố, kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch; Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền; Cán bộ công chức khi tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết các công việc hành chính tuân thủ “10 tiêu chí khi khách đến giao dịch”, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và UBND huyện.

Đ/c Phạm Thị Hồng Chiên - Chuyên viên Phòng Nội vụ thông qua nội dung của Đề án tại Hội nghị

Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu UBND Huyện triển khai Đề án mô hình hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện giai đoạn 2019 - 2020, làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát việc thực hiện Đề án. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá việc triển khai, thực hiện Đề án mô hình hoạt động Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các xã, thị trấn định kỳ tổng hợp báo cáo UBND Huyện các vấn đề phát sinh, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết. Văn phòng HĐND - UBND huyện là cơ quan chủ trì trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn công tác kiểm soát TTHC theo quy định. Phòng Tài chính - kế hoạch trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và phòng Nội vụ, tham mưu UBND Huyện bố trí, cấp kinh phí thực hiện Đề án. Các phòng ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; Kịp thời tham mưu UBND Huyện ban hành thư xin lỗi tổ chức, công dân đối với hồ sơ giải quyết quá hạn (hồ sơ liên thông) thuộc trách nhiệm của đơn vị hoặc hồ sơ đã tiếp nhận nhưng không đủ điều kiện giải quyết (nếu có). Báo cáo kịp thời các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong tổ chức thực hiện về UBND Huyện và thông tin kịp thời tới Phòng Nội vụ.

Đ/c Mai Thành Công - HUV - Trưởng Phòng Nội vụ huyện phát biểu tại Hội nghị

Theo đồng chí Mai Thành Công - HUV - Trưởng Phòng Nội vụ huyện phát biểu tại hội nghị: “Đề án của mô hình sẽ được tập trung thực hiện để nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền trong giải quyết hồ sơ hành chính. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức “Kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện”. Thời gian thực hiện đề án mô hình phải được thực hiện ngay trong tháng 11/2019 và thực hiện đồng bộ. Và đặc biệt nhiệm vụ từ nay đến cuối năm phải tăng cường hiệu quả công tác CCHC để nâng cao kết quả chỉ số CCHC của huyện trong năm 2019.

Thúy Huyền - Hữu Khánh