CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tập huấn chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Ngày đăng 09/09/2019 | 14:00  | View count: 2087

Sáng ngày 09/9/2019, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị Đào tạo Nhận thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; nhận biết, so sánh sự thay đổi giữa tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. TCVN ISO 9001:2015 sẽ được áp dụng trên 100% thủ tục hành chính của Huyện và các xã, thị trấn để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch...

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hậu, UV BTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo ISO 9001:2015 Huyện, các đồng chí thành viên Tổ giúp việc BCĐ ISO 9001:2015 Huyện; Ở xã có các đồng chí đại diện Lãnh đạo và cán bộ đầu mối các xã, thị trấn.

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, UV BTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hậu, UV BTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện nhấn mạnh để việc áp dụng được thuận lợi, các đơn vị cần chủ động tiến hành rà soát, xây dựng quy trình mới chuẩn theo TCVN ISO 9001:2015 đảm bảo tính thống nhất góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật, xây dựng nền hành chính hiện đại; các đồng chí dự tập huấn phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tiếp thu; chủ động nghiên cứu tài liệu; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, nêu lên các khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác tại cơ quan, đơn vị để các đồng chí Chuyên gia tư vấn giải đáp.

Ngay sau Hội nghị này, trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, học tập, đề nghị các đồng chí chủ động trong việc xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, đơn vị mình đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị bà Đào Thị Thanh Tuyến - Giám đốc Công ty TNHH THT công nghệ hướng dẫn chi tiết các nội dung đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 như: tổ chức ISO và bộ tiêu chuẩn ISO 9000, lý do áp dụng TCVN ISO 9001:2015, chất lượng và quản lý chất lượng, 7 nguyên tắc quản lý chất lượng, các điều khoản tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. So sánh sự thay đổi giữa tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015...

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức