khoa học công nghệ

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức chủ trì Hội nghị triển khai việc xây dựng Chính quyền điện tử Huyện
Ngày đăng 22/02/2019 | 15:26  | View count: 7642

Ngày 22/02, tại trụ sở UBND huyện Mỹ Đức, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Chủ trì hội nghị đánh giá kết quả triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2018 và triển khai việc xây dựng chính quyền điện tử huyện Mỹ Đức; Cùng dự có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử - Cải cách hành chính huyện Mỹ Đức.

Tại Hội nghị, thừa lệnh đồng chí Chủ tịch UBND Huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện đã thông qua Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử - Cải cách hành chính huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội; Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước huyện Mỹ Đức năm 2019; báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện Mỹ Đức năm 2018 và kế hoạch triển khai năm 2019.

Trong năm 2018, Công nghệ thông tin luôn được huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Huyện ủy - HĐND và UBND Huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện. Ủy ban nhân dân Huyện đã tổ chức các buổi giao ban, ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành tổ chức triển khai tốt việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động của cơ quan Nhà nước, đẩy mạnh việc sử dụng các phần mềm dùng chung của Thành phố, các phần mềm của ngành dọc theo quy định.

Tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã cung cấp 23 DVC TT của Thành phố, tiếp nhận và giải quyết 19.323 hồ sơ, trong đó 19.005  hồ sơ được nộp trực tuyến, đạt tỷ lệ 98,3%; tiếp nhận và xử lý 100% TTHC trên phần mềm 1 cửa dùng chung 3 cấp của Thành phố tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; 100% các giấy mời, công văn chỉ đạo, thông báo, báo cáo…được gửi trên môi trường mạng qua hệ thống email công vụ Thành phố (trừ văn bản mật)...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được thì vẫn còn một số tồn tại như: Mỹ Đức chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, kinh phí còn gặp nhiều khó khăn, nên việc đầu tư ứng dụng CNTT chủ yếu do Thành phố hỗ trợ; Cơ sở vật chất về CNTT đã được quan tâm đầu tư nhưng đến nay vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ; Thiết bị hệ thống mạng LAN đã xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác trong quản lý, điều hành và tác nghiệp; việc ứng dụng CNTT tại các xã, thị trấn chưa được chỉ đạo quyết liệt.

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ tại Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 của UBND Huyện; tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động và triển khai mới các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,mức độ 4 của Thành phố; thường xuyên chỉ đạo, trao đổi công việc trên môi trường mạng qua các phầm mềm dùng chung của Thành phố; tiếp tục đào tạo Lãnh đạo, cán bộ, công chức thuộc Huyện về các phần mềm ứng dụng CNTT vào điều hành và trao đổi công việc đặc biệt là các phần mềm về phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền dịch DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đến người dân trên địa bàn Huyện; rà soát các thủ tục hành chính trên phần mềm 1 cửa điện tử dùng chung Thành phố thống nhất quy trình giải quyết đảm bảo thời gian nhanh nhất, chính xác nhất để phục vụ người dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết TTHC.   

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức