khoa học công nghệ

Kiểm tra công vụ đột xuất tại các xã, thị trấn năm 2019
Ngày đăng 21/02/2019 | 17:30  | View count: 6922

Thực hiện kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND huyện Mỹ Đức về kiểm tra công vụ và cải cách hành chính năm 2019, tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Ngay trong ngày đầu xuân, Đoàn kiểm tra công vụ của UBND huyện Mỹ Đức đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ quan, đơn vị các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đi kiểm tra tại các xã, thị trấn, các cán bộ trực tại bộ phận 1 cửa các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc quy định làm việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giao dịch thủ tục hành chính của nhân dân và doanh nghiệp. Qua kiểm tra các cơ quan, đơn vị xã, thị trấn đã ban hành các văn bản, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; bộ phận 1 cửa được bố trí gọn gàng, sạch đẹp, niêm yết đầy đủ công khai các bộ thủ tục hành chính, mức thu lệ phí, bộ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình. đã bố trí cán bộ trực đảm bảo thời gian, hiệu quả công việc, Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt hiệu quả cao. Đặc biệt  các xã, thị trấn đã triển khai sớm việc ban hành quyết định kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ. Các hồ sơ được thực hiện đầy đủ. Tổ chức ký cam kết việc thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019.

Đoàn kiểm tra công vụ tại Bộ phận một cửa, một của liên thông xã Hợp Tiến

Với mục đích nâng cao trách nhiệm, nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước của cán bộ Công chức, viên chức nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu; hướng tới xây dựng chính quyền trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức, công tác tiếp dân theo quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Kiến nghị với những cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, bãi bỏ những thủ tục hành chính không phù hợp.

Đại diện Lãnh đạo xã Đại Hưng giải trình và tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn Kiểm tra

Qua kiểm tra thực tế tại một số xã nhận thấy vẫn còn mộ số thực trạng như: việc chấp hành giờ giấc làm việc tại một số cơ quan vẫn chưa nghiêm, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện công vụ còn muộn giờ làm, không có mặt tại ví trí làm việc. Việc đeo thẻ công chức chưa được đầy đủ, chưa có biển tên tại bàn làm việc; giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, chuyên môn nghiệp vụ chưa có tính chuyên nghiệp.

Qua đó, lãnh đạo đoàn kiểm tra của UBND Huyện yêu cầu: các cơ quan hành chính, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị và các xã thị trấn trên địa bàn huyện cần nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo huyện và Thành phố đề ra; nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân thông qua việc thực thi công vụ tại từng vị trí công tác.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Huyện