khoa học công nghệ

Phát động phong trào thi đua năm 2019 và sơ kết công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng 19/01/2019 | 08:03  | View count: 5525

Sáng ngày 18/1, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019 và sơ kết công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; đồng chí Bạch Liên Hương - TUV - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ; các đồng chí thành viên Ban Thi đua khen thưởng của Huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng trên địa bàn Huyện.

Năm 2018, huyện Mỹ Đức đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động gắn với những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các cuộc vận động, phong trào thi đua như phong trào thi đua trong sản xuất phát triển kinh tế, thực hiện cải cách hành chính, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào thi đua trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, phong trào thi đua trong LLVT … đã được tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong toàn huyện tích cực hưởng ứng. Qua các phong trào thi đua, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng, lập thành tích xuất sắc trên từng lĩnh vực, góp phần tích cực vào việc xây dựng chính quyền, cơ sở vững mạnh nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Tăng trưởng kinh tế bình quân ước thực hiện trong năm 2018 với tổng giá trị sản xuất là 8.326,8 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 10,1% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế đã phát huy hiệu quả lợi thế của địa phương, có bước chuyển biến tích cực, tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản 29,7%; Công nghiệp, xây dựng cơ bản 32,0%; Thương mại - Dịch vụ - Du lịch 38,3%. Thu nhập bình quân đầu người (ước) đạt: 38 triệu đồng/người/năm và có thêm 2 xã về đích NTM. Điểm nổi bật trong phong trào thi đua năm 2018 là trong công tác cải cách hành chính là đã thực hiện đáng giá hằng tháng, quý, đối với CB,CC,VC, LĐHĐ các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Và thực hiện “một cửa, một đầu mối”, “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả) gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Nhờ đó, từ nhóm cuối bảng, đến nay, chỉ số cải cách hành chính của huyện tăng 14 bậc, vươn lên đứng thứ 11 trong tổng số 30 quận, huyện, thị xã. đẩy mạnh các phong trào, hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục và an sinh xã hội; nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; duy trì, giữ vững ổn định tình hình an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

Với những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua, năm 2018  huyện Mỹ Đức tại hội nghị đã trao khen thưởng cho 1 tập thể nhận Huân chương LĐ hạng Ba; 1 cá nhân truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước bà mẹ VNAH; cấp Thành phố có 3 đơn vị được tặng cờ, 6 Bằng khen, 15 Danh hiệu "Tập thể LĐXS"; Cá nhân: 1 Danh hiệu “CSTĐTP”, 9 Bằng khen, 17 Danh hiệu “NT-VT”; Cấp huyện khen thường xuyên và tổng kết năm có 516 TT,  1281 CN. Phong trào thi đua yêu nước đã phát huy hiệu quả trong việc cổ vũ, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với phong trào chung của mỗi cá nhân, mỗi đơn vị, tổ chức; qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều gương lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho người lao động đáng biểu dương, nhân rộng. Đây chính là động lực thúc đẩy nền kinh tế - xã hội Huyện nhà phát triển, đồng thời góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Huyện năm 2019.

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện phát động phong trào thi đua năm 2019

Phát động phong trào thi đua năm 2019 đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện đã nhấn mạnh: Phát huy những thành tích đã đạt được, trong năm 2019, huyện Mỹ Đức cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế nhanh, bền vững, thực hiện các nhóm giải pháp về kinh tế, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Bên cạnh đó, thi đua xây dựng phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả giáo dục - đào tạo, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vững mạnh. Đồng thời, thi đua xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương Mỹ Đức ngày càng giàu mạnh, văn minh, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Một số hình ảnh tại Phát động phong trào thi đua năm 2019

Thúy Huyền - Nguyễn Cường