khoa học công nghệ

Tập huấn nghiệp vụ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Ngày đăng 19/06/2018 | 14:17  | View count: 3232

Sáng ngày 19/6, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ huyện tổ chức bồi dưỡng kỹ năng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện cho các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, chuyên viên làm công tác rà soát văn bản của huyện và 22 xã thị trấn.

Tại hội nghị tập huấn, đồng chí Lê Thị Uyên, Trưởng phòng Kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 126 ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Qua hội nghị tập huấn, giúp các đại biểu hiểu và nắm được nghiệp vụ rà soát, hệ thống văn bản trong lĩnh vực công tác của mình. Từ đó, phát hiện những văn bản không còn phù hợp, hết hiệu lực hoặc chồng chéo để đề xuất sửa đổi, bãi bỏ hoặc thay thế, ban hành văn bản mới phù hợp hơn.

Thúy Huyền