khoa học công nghệ

Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức năm 2018
Ngày đăng 26/04/2018 | 11:28  | View count: 5149

Sáng ngày 26/4, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, phòng Tư pháp, phòng Nội vụ huyện phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đối với cán bộ, công chức, viên chức huyện Mỹ Đức năm 2018.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu nghe báo cáo viên Trần Văn Dũng, Vụ phó Vụ Pháp luật hình sự của Bộ Tư pháp tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản về bộ luật hình sự  năm 2015 được sửu đổi bổ sung năm 2017. Như một số trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, các biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt và một số quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Ngoài ra các đại biểu còn được phổ biến về một số tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, một số tội xâm phạm đến chế độ hôn nhân và gia đình, tội phạm ma túy và một số tội xâm phạm an toàn giao thông.

Đ/c .Trần Văn Dũng, Vụ phó Vụ pháp luật hình sự của Bộ Tư pháp phổ biến tại hội nghị

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật và tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về luật phòng chống tội phạm. Bên cạnh đó, góp phần tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tội phạm. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tội phạm.

Văn Mạnh