CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tập huấn kỹ năng tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
Ngày đăng 27/03/2018 | 15:48  | View count: 2218

Sáng ngày 27/3, UBND Huyện tổ chức tập huấn kỹ năng tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cho các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, MTTQ, thanh tra huyện, Ban tiếp công dân huyện, cán bô, chuyên viên phòng tư pháp, Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch ủy ban MTTQ và các đoàn thể, cán bộ tư pháp hộ tịch, cán bộ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo các xã, thị trấn.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Viện khoa học - Thanh tra Chính phủ truyền đạt một số kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt là những nội dung cơ bản của Luật tiếp công dân; những điểm cần biết về khiếu nại và giải quyết khiếu nại; Một số điều cần lưu ý trong việc tố cáo và giải quyết tố cáo; quy trình nghiệp vụ tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn; nghiệp vụ về giải quyết khiếu nại,... Bên cạnh đó, các học viên còn được sẻ những kinh nghiệm, giải đáp một số vướng mắc trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở.

Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Viện khoa học - Thanh tra Chính phủ truyền đạt kỹ năng tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, giúp đội ngũ cán bộ tiếp công dân, và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của huyện và ở cơ sở  nắm vững những kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, hạn chế tình trạng đơn thư, khiếu nại vượt cấp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Nguyễn Quyền