khoa học công nghệ

Sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 01/08/2017 | 08:23  | View count: 1370

Sáng ngày 31/7, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Phúc Lâm tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí: Lãnh đạo, chuyên viên phòng Tư pháp Huyện; Chi cục Thi hành án; Bảo hiểm xã hội; Công an Huyện; cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ tư pháp 22 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, được sự quan tâm của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện, Cán bộ Tư pháp Huyện và cơ sở đã tập trung bám sát thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra và các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Các nhiệm vụ của Ngành Tư pháp từ huyện đến cơ sở được thực hiện bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra: Các xã, thị trấn tổ chức 166 hội nghị tuyên truyền với 12.525 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thủ đô, Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” “Tìm hiểu Luật phòng cháy, chữa cháy”, cuộc thi viết về “Người tốt, việc tốt” trong thực hiện kỷ cương hành chinh, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ độ 3 lĩnh vực tư pháp và các văn bản pháp luật mới ban hành ... Công tác tuyên truyền phổ biến GDPL thông qua các hình thức khác như: phát thanh 3.635 buổi; Cấp phát, kẻ, vẽ 16.614 panô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, tài liệu để tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức kiện toàn 157 Tổ hòa giải với 1.243 hòa giải viên. Tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cho đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp, hộ tịch và tổ trưởng tổ hòa giải các xã, thị trấn địa bàn huyện với 550 lượt người tham dự.

Đại biểu xã phát biểu thảo luận

Công tác đăng ký khai sinh: Cấp huyện: Đăng ký khai sinh mới 02 trẻ (trong đó 01 nam, 01 nữ); Cấp xã: đăng ký mới: 2.296 trẻ (trong đó 1.255 nam, 1.041 nữ), đăng ký lại: 1.762 trường hợp, đăng ký quá hạn: 96 trường hợp. Đăng ký khai tử: 739 người (trong đó 432 nam, 307 nữ). Đăng ký kết hôn: Đăng ký kết hôn lần đầu: 925 đôi, đăng ký kết hôn lần hai trở lên: 44 đôi, đăng ký lại: 97 trường hợp. Công tác chứng thực: Cấp xã: Tiếp nhận chứng thực 88.236 bản sao từ bản chính, 2.842 vụ việc chứng thực chữ ký, di chúc, hợp đồng, tổng thu lệ phí 352 triệu 475 nghìn đồng.

Đến nay 100% các đơn vị cấp xã đã triển 1 khai thực hiện áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tư pháp.      

   

Lãnh đạo Công an Huyện đã trả lời về vấn đề cải cách hành chính trên địa bàn

Tại hội nghị đã được 15 ý kiến thảo luận về các vấn đề cải cách hành chính, vấn đề thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Thông qua hội nghị Lãnh đạo: Công an Huyện đã trả lời về vấn đề cải cách hành chính; Bảo hiểm xã hội đã trả lời giải đáp thắc mắc về vấn đề bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện; phòng nội vụ đã trả lời giải đáp về vấn đề nguồn nhân lực, con người trong lĩnh vực tư pháp – hộ tịch tại các xã, thị trấn.

Đ/c Nguyễn Viết Hường, Trưởng phòng Tư pháp Huyện triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí: Nguyễn Viết Hường, Trưởng phòng Tư pháp Huyện tiếp thu các ý kiến và chỉ đạo phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí yêu cầu toàn ngành tư pháp tiếp tục tập trung, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các bộ luật, luật, nghị quyết mới đã thông qua và có hiệu lực từ năm 2017. Tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và các địa phương chỉ đạo, xử lý tốt công tác tư pháp năm 2017.

 

Lê Quí - Thúy Huyền