khoa học công nghệ

Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính
Ngày đăng 20/07/2017 | 16:12  | View count: 896

Sáng ngày 20/7, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Phòng Nội vụ Huyện tổ chức lớp tập huấn công tác cải cách hành chính cho lãnh đạo các phòng, ban, chuyên môn huyện, Trưởng bộ phận một cửa các xã; các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính của các phòng ban chuyên môn, công chức bộ phận một cửa huyện, 22 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Tại lớp tập huấn, 150 học viên được nghe báo cáo viên là Tiến sỹ Trịnh Thanh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm kỹ năng Hành chính - Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt 2 nội dung về công tác cải cách hành chính là Kỹ năng thuyết trình và kỹ năng điều hành, xử lý các tình huống. Công tác cải cách hành chính có ý nghĩa quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, tạo động lực phát triển KT-XH, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của huyện Mỹ Đức nói. Trong 1 ngày, các học viên tập trung cao độ lĩnh hội kiến thức được giảng viên truyền đạt; cùng trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để được tháo gỡ, giải đáp kịp thời, từ đó vận dụng vào thực tế công việc chuyên môn của bản thân, của cơ quan, đơn vị, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Tiến sỹ Trịnh Thanh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm kỹ năng Hành chính truyền đạt tại lớp tập huấn

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2017 được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính, từ đó vận dụng vào thực tiễn hoạt động của đơn vị mình, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của huyện Mỹ Đức nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Thúy Huyền