khoa học công nghệ

Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện làm việc với Phòng Tư pháp Huyện
Ngày đăng 10/05/2017 | 17:48  | View count: 592

Chiều ngày 10/5, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện có buổi làm việc với Phòng Tư pháp Huyện, nhằm nắm tình hình công tác Tư pháp 4 tháng đầu năm 2017 và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện; lãnh đạo, cán bộ, công chức thuộc Phòng Tư pháp.

Bốn tháng đầu năm 2017, công tác Tư pháp của Huyện đã có những chuyển biến tích cực. Ngành Tư pháp đã tham mưu cho UBND Huyện triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ việc triển khai thi hành pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, người dân về tầm quan trọng của pháp luật trên các lĩnh vực; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch, chứng thực; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; giải quyết KNTC... Tuy vậy, công tác Tư pháp của Huyện vẫn còn những hạn chế: Một số ít cấp ủy và chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác tư pháp, nhất là công tác tuyên truyền phổ biến GDPL, công tác hòa giải ở cơ sở; sự phối hợp giữa các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL chưa cao; công tác tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản ở một số đơn vị còn hạn chế; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ, công chức xã còn hạn chế, chưa đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào công việc chuyên môn.

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện đề nghị: Phòng Tư pháp Huyện cần quan tâm, chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết quyết công việc, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3 lĩnh vực tư pháp tại các xã, thị trấn, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, thẩm định các văn bản QPPL;  Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng tuyên truyền các văn bản liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Theo dõi sát việc bố trí cán bộ làm công tác tư pháp ở cơ sở. Cùng đó là làm tốt công tác xây dựng Đảng, tập trung thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và XII của Đảng; thực hiện Chỉ thị số 05 về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc “Nói đi đôi với làm” và năm kỷ cương hành chính 2017 trong thực thi công vụ.

BTV Cổng TTĐT Mỹ Đức