khoa học công nghệ

Quyết định bãi bỏ Phòng Dân tộc - cơ quan thuộc UBND huyện
Ngày đăng 22/12/2016 | 10:44  | View count: 914

Ngày 20/12, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị công bố quyết định bãi bỏ phòng Dân tộc và chuyển chức năng quản lý nhà nước về công tác Dân tộc về Văn phòng HĐND và UBND Huyện thực hiện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phan Văn Sự, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ Huyện

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015, của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 05-KH/TU, ngày 25/2/2016, của Ban Thường vụ Thành ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, HĐND huyện Mỹ Đức đã ban hành Nghị quyết số 190/ NQ – HĐND ngày 15/12/2016 về việc bãi bỏ Phòng Dân tộc - cơ quan thuộc UBND huyện. Chức năng quản lý nhà nước về dân tộc và cán bộ công chức của phòng Dân tộc nay chuyển về Văn phòng HĐND và UBND Huyện (theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh).

Đ/c Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức đã trao quyết định về việc bãi bỏ phòng Dân tộc thuộc UBND huyện và mong rằng các đồng chí cán bộ phòng Dân tộc được chuyển về Văn phòng HĐND và UBND Huyện tiếp tục phát huy trình độ năng lực, kinh nghiệm công tác, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Cường