CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Mỹ Đức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho cán bộ, công chức năm 2016
Ngày đăng 26/10/2016 | 08:36  | View count: 1014

Trong hai ngày 24 và 25/10/2016, UBND huyện tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn thuộc huyện Mỹ Đức

Tham gia lớp bồi dưỡng có 353 cán bộ, công chức các cơ quan hành chính; Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn trong toàn huyện. Các học viên được nghe Ts. Phan Quốc Việt, Chủ tịch Tâm Việt Group truyền đạt một số kỹ năng giải quyết vấn đề và Văn hóa ứng xử công sở; trao đổi thực tế về các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo, thư giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới..., là những thứ thường không được học trong nhà trường, không thể sờ nắm không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt mà phụ thuộc chủ yếu vào cá tính của từng người. Chúng quyết định bạn là ai, làm việc thế nào, là thước đo hiệu quả cao trong công việc. Cách duy nhất trau dồi kỹ năng mềm là phải luyện tập, học hỏi thường xuyên, tạo cho mình một phản xạ tức thời mỗi khi gặp các tình huống cần thiết.

Công tác cải cách hành chính có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong quản lý nhà nước. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính để luôn sáng tạo, đổi mới, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc, hết lòng, hết sức phục vụ người dân và doanh nghiệp. Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn, kỹ năng giải quyết vấn đề, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; từng bước xây dựng đội ngũ công chức, viên chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với mục đích, yêu cầu cải cách hành chính trong thời gian tới. 

Thúy Huyền – Nguyễn Cường