khoa học công nghệ

Thông báo lịch khai giảng và thời gian học tập lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính
Ngày đăng 20/09/2016 | 15:39  | View count: 798

Lịch khai giảng và thời gian học tập lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính

Ngày 20/9/2016, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Thông báo số 337/TB-UBND về lịch khai giảng và thời gian học tập lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính (có danh dách học viên kèm theo ). Nội dung chi tiết xem tại đây