khoa học công nghệ

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính huyện năm 2016
Ngày đăng 01/07/2016 | 12:02  | View count: 552

Sáng ngày 01/7/2016, phòng Nội vụ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mỹ Đức tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2016.

Đến dự và trực tiếp giảng tại lớp bồi dưỡng có Tiến sĩ Nguyễn Văn Hậu, Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ hành chính - Giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia; dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức; cùng sự có mặt của 211 học viên đến từ các cơ quan, phòng, ban chuyên môn của huyện và 22 xã, thị trấn thuộc huyện Mỹ Đức.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc.

Tại lớp bồi dưỡng, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hậu, Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ hành chính - Giảng viên Cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia trình bày các chuyên đề về: Tổng quan về công tác cải cách hành chính; Các chủ trương, quan điểm của Đảng và quá trình thực hiện của Chính phủ về cải cách hành chính; Các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hậu, trình bày các chuyên đề về cải cách hành chính tại lớp tập huấn.

Lớp tập huấn đã được cung cấp những tài liệu liên quan đến công tác chấm chỉ số cải cách hành chính của huyện được quy định tại Quyết định số 6674/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai xác định chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016; Đồng thời phân tích những điểm mới trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân tổ chức tại cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng bổ sung một số kỹ năng ứng xử trong giao tiếp hành chính, thực hiện văn hóa công sở và nghiệp vụ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công chức "một cửa" các xã, thị trấn trong công tác tiếp nhận, quản lý hồ sơ, sổ sách cấp giấy chứng nhận... Việc thực hiện và áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông, từ đó áp dụng các kiến thức được tập huấn và vận dụng có hiệu quả vào công việc thực tế tại các đơn vị, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn hiện nay; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao theo nguyên tắc của nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, từng bước vận dụng vào thực tiễn hoạt động của đơn vị mình để nâng cao trình độ và ý thức phục vụ nhân dân.

Văn Mạnh – Hữu khánh