khoa học công nghệ

Huyện ủy Mỹ Đức quán triệt các văn bản lãnh đạo cuộc bầu cử quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016- 2021
Ngày đăng 25/01/2016 | 10:46  | View count: 2120

Thực hiện Chỉ thị của Thành ủy và Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Đ/c Lê Văn Sang, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo – Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức

Huyện ủy Mỹ Đức đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở quán triệt các văn bản lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp.

Đ/c Lê Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy quán triệt các văn bản về công tác bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tổ chức vào ngày 22-5-2016, đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH và triển khai thực hiện nghị quyết Đại Hội lần thứ XII của Đảng.

Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, Huyện ủy Mỹ Đức đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo gồm 23 đồng chí. Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban. UBND huyện có quyết định thành lập Ủy ban bầu cử huyện Mỹ Đức, gồm 15 thành viên, đồng chí Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Mỹ Đức. Ủy ban Bầu cử huyện Mỹ Đức đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp 2016-2021 và yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương triển khai theo kế hoạch của UBND huyện đã ban hành với mục đích, yêu cầu cuộc bầu cử là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN " của dân, do dân, vì dân". Cuộc bầu cử nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Tổ chức cuộc bầu cử phải đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đủ số đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cần bầu. Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

                                                Nguyễn Minh – Nguyễn Hiệu, Đài truyền thanh Mỹ Đức