khoa học công nghệ

Mỹ Đức tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp
Ngày đăng 25/10/2018 | 17:08  | View count: 5819

Chiều ngày 25/10, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp cho cán bộ công chức, bộ phận tiếp nhận một cửa của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hệ thống thông tin Một cửa điện tử là một ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan hành chính nhà nước và giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”, để giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước thông qua các thủ tục hành chính.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt những kỹ năng, kiến thức sử dụng Hệ thống Một cửa điện tử liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính. Trong đó bao gồm các quy trình về tiếp nhận hồ sơ; luân chuyển hồ sơ; giao nhận hồ sơ; trả kết quả hồ sơ… Ứng dụng Hệ thống Một cửa điện tử liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính nhằm minh bạch hóa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan Nhà nước, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, từng bước tối ưu hoá hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; góp phần xây dựng nền hành chính ở các địa phương chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả, giải quyết tốt công việc hành chính của mọi cá nhân, tổ chức…

Thông qua lớp tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp giúp cán bộ, công chức rên địa bàn tham gia vào quy trình giải quyết TTHC vận hành phần mềm hiệu quả; đồng thời, hướng dẫn người dân trong việc giao dịch hành chính, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Mỹ Đức.

Thúy Huyền