Hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ chính sách

Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tại xã Đồng Tâm
Ngày đăng 09/08/2019 | 15:28  | View count: 476

Sáng 9/8, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội chi nhánh số 7 tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Đồng Tâm.

Tại hội nghị, cán bộ và tổ viên tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn  xã Đồng Tâm đã được Luật sư Nguyễn Quốc Tuấn - Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền các quy định của Luật Đất đai, trong đó, tập trung vào các nội dung chính quy định về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy định về kê khai đăng ký đất đai; các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai;  Những nội dung cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình, Luật Hình sự, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Pháp luật về thừa kế…

Kết thúc nội dung tuyên truyền pháp luật, các luật sư của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp cho  người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi và nhân dân trong xã về các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, các vấn đề liên quan đến hình sự và dân sự…

Nhân dân trong xã được trợ giúp pháp lý

Kết thúc nội dung tuyên truyền pháp luật, các luật sư của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý trực tiếp cho  người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi và nhân dân trong xã về các vấn đề liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, các vấn đề liên quan đến hình sự và dân sự…

Trong thời gian từ ngày 6/8 đến ngày 16/8, Phòng Tư pháp huyện đã và sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân các xã Phúc Lâm, Đồng Tâm, Thượng Lâm, Hồng Sơn và Xuy Xá. Thông qua Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý đã góp phần trang bị cho người tham dự những nội dung cơ bản của các luật để từ đó nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, tránh những hành vi vi phạm pháp luật do không nắm rõ quy định của pháp luật gây ra, đồng thời góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và giảm thiểu những vấn đề bức xúc diễn ra trong đời sống hằng ngày.

Thúy Huyền