Hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ chính sách

Mỹ Đức tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018
Ngày đăng 20/06/2019 | 17:02  | View count: 6650

Ngày 20/6/2019, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 cho các đồng chí trưởng, phó cơ quan, ban, ngành đơn vị huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Đến dự, phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Hậu, UVBTV - Phó Chủ tịch UBND Huyện yêu cầu các đại biểu nghiêm túc tiếp thu nội dung Luật Quốc phòng và các văn bản thi hành Luật; nắm vững bản chất, chính sách quốc phòng Việt Nam, nền quốc phòng toàn dân. Qua đó, thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đạt kết quả thiết thực; tuyên truyền sâu rộng những quy định mới của Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản thi hành Luật tới nhân dân. Việc nắm chắc và vận dụng luật đi vào cuộc sống sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đ/c Nguyễn Văn Hậu - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc l