Hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ chính sách

Tập huấn kỹ năng tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
Ngày đăng 16/05/2019 | 15:28  | View count: 4805

Sáng ngày 16/5, UBND Huyện tổ chức tập huấn kỹ năng tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cho các đồng chí thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ban Tiếp công dân, cán bộ, chuyên viên phòng Tư pháp Huyện, Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, cán bộ tư pháp hộ tịch, cán bộ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo các xã, thị trấn.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe Báo cáo viên Lê Đình Cung - Phó Trưởng Ban thường trực ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội truyền đạt một số kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt là những nội dung cơ bản của Luật tiếp công dân; những điểm cần biết về khiếu nại và giải quyết khiếu nại; Một số điều cần lưu ý trong việc tố cáo và giải quyết tố cáo; quy trình nghiệp vụ tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn; nghiệp vụ về giải quyết khiếu nại; Quy định và cách xử lý lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép,...Bên cạnh đó, các học viên còn được sẻ những kinh nghiệm, giải đáp một số vướng mắc trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở.

Báo cáo viên Lê Đình Cung - Phó Trưởng Ban thường trực ban Tiếp công dân thành phố Hà Nội truyền đạt tại buổi Tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, giúp đội ngũ cán bộ tiếp công dân, và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của huyện và ở cơ sở  nắm vững những kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng trong công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, hạn chế tình trạng đơn thư, khiếu nại vượt cấp, kéo dài, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Lê Quí