Hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ chính sách

Tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Ngày đăng 13/05/2019 | 10:33  | View count: 4412

Sáng ngày 13/5/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và phổ biến Luật phòng chống tham nhũng được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 04/12/2018. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.

Tới dự có đồng chí: Nguyễn Văn Hậu, UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện; Luật sư Nguyễn Quốc Tuấn – Luật sư của đoàn luật sư thành phố Hà Nội và hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo 22 xã thị trấn, hiệu trưởng các trường và các tuyên truyền viên cơ sở đến dự.

Đ/c Nguyễn Văn Hậu, UV BTV - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh ảnh hưởng của tham nhũng đối với quá trình phát triển KT-XH. Đồng chí mong muốn sau hội nghị này, các đại biểu nhận thức sâu sắc hơn về công tác phòng chống tham nhũng; vận dụng sáng tạo vào thực tế; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương và mỗi người dân nhằm thực hiện có hiệu quả công tác này. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước khi giải quyết công việc với công dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính… Đồng chí yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện gắn công tác PBGDPL với những nhiệm vụ cụ thể; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi người dân tiếp cận pháp luật, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật....

Luật sư Nguyễn Quốc Tuấn - truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Luật sư Nguyễn Quốc Tuấn – Luật sư của đoàn luật sư thành phố Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 như: Một số quy định chung và những điểm mới của luật; quy định về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 04/12/2018. Luật có hiệu lực thi hành từ  ngày 1/7/2019.

Lê Quí