Hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ chính sách

Phổ biến giáo dục pháp luật cán bộ chủ chốt BCH Hội CCB cơ sở
Ngày đăng 30/11/2018 | 16:35  | View count: 5784

Ngày 30/11, Phòng Tư pháp, Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cán bộ chủ chốt BCH Hội CCB cơ sở trên địa bàn huyện. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội, phòng Tư Pháp, Hội CCB Huyện, Ủy viên BTV Hội CCH các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã được đồng chí Trương Công Đỉnh - Trưởng Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 4 thuộc Trung tâm Trợ giúp phát lý Nhà nước TP Hà Nội là báo cáo viên đã giới thiệu về Luật Đất đai, pháp luật thừa kế trong bộ luật dân sự và những điều cần biết về trợ giúp pháp lý. Hoạt động này nhằm giúp thành viên Hội Cựu chiến binh nắm rõ thêm các kiến thức pháp luật cơ bản, quan trọng, liên quan thiết thực đến người dân để áp dụng vào thực tiễn tuyên truyền, vận động hội viên cũng như người dân ở cơ sở chấp hành pháp luật. Trong đó, nhiều thành viên Hội Cựu chiến binh còn tham gia các Tổ hòa giải ở cơ sở nên nội dung pháp luật được truyền tải còn có giá trị, ý nghĩa thiết thực cho hoạt động này.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ vướng mắc trong quá trình triển khai công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương để cùng thống nhất nhận thức, thực hiện đúng và hiệu quả các quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Các Đại biểu đều mong muốn các Hội nghị tập huấn về các văn bản trợ giúp pháp lý được tổ chức nhiều hơn nữa để được cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận để có những giải pháp phù hợp với từng địa phương, qua đó. góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý.

Phổ biến pháp luật cho hội viên Hội Cựu chiến binh là hoạt động thường xuyên, được thực hiện định kỳ hàng năm giữa Phòng Tư pháp và Hội Cựu chiến binh huyện. Ông Cao Hoàng Dân - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện cho biết “Công tác phối hợp giữa Phòng Tư pháp và Hội Cựu chiến binh huyện trong thời gian qua được thực hiện thường xuyên, mang lại kết quả tốt. Chúng tôi không chỉ phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà còn trong nhiều hoạt động khác.  Phổ biến pháp luật là một phần không thể thiếu trong hoạt động nghiệp vụ của Hội Cựu chiến binh; cùng với công tác phối hợp tốt giữa hai ngành đã góp phần đáng kể vào hiệu quả chung của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

Thúy Huyền - Văn Mạnh