Hướng dẫn thực hiện pháp luật và chế độ chính sách

Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ hoà giải viên cơ sở
Ngày đăng 13/11/2018 | 10:27  | View count: 6500

Sáng ngày 13/11, Phòng Tư pháp Huyện phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác Hòa giải năm 2018 cho trên 200 đại biểu là cán bộ tư pháp các xã, thị trấn; hòa giải viên cơ sở trên địa bàn Huyện.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn Luật sư của đoàn luật sư tp truyền đạt những nội dung cơ bản của 3 chuyên đề, bao gồm: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp bản sao hộ tịch; Một số quy định của luật An ninh mạng năm 2018; Một số quy định về cấp phép xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng và Kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải, thu thập và xử lý thông tin. Trong đó đề cập đến những vấn đề chính về công tác hòa giải ở cơ sở đó là: Những vấn đề chung về hòa giải cơ sở; việc được và không được hòa giải; Quy định của luật An ninh mạng năm 2018; Quy định về cấp phép xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng và Kỹ năng nghiệp vụ công tác hòa giải, thu thập và xử lý thông tin Tổ hòa giải và nguyên tắc hòa giải; Trách nhiệm và điều kiện bảo đảm; Quy trình các bước tiến hành hòa giải.

Giảng viên Nguyễn Quốc Tuấn Luật sư của đoàn luật sư Thành phố Hà Nội truyền đạt những nội dung tập huấn

Vai trò của hòa giải viên cơ sở, cách thu thập, xử lý thông tin trong lập kế hoạch và ra quyết định, trong công tác tổ chức, công tác lãnh đạo, quản lý và công tác kiểm tra, giám sát. Xác định nhu cầu bảo đảm thông tin; Xác định các kênh và nguồn thông tin; Quy trình tiến hành một cuộc hòa giải ở cơ sở; Những vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ việc….

Qua lớp bồi dưỡng đã giúp cho các đồng chí làm công tác tư pháp và công tác hòa giải ở cơ sở nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật; kiến thức kỹ năng về nghiệp vụ công tác tư pháp hòa giải, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở. Từ đó giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, góp phần không nhỏ trong việc ổn định tình hình chính trị, giữ vững an ninh trật tự, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lê Quí