Học tập và làm theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Mỹ Đức 55 năm làm theo lời Bác
Ngày đăng 10/10/2016 | 09:01  | View count: 8455

Khắc ghi lời Bác, 55 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức luôn chăm lo xây dựng, gìn giữ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, xây dựng và duy trì hệ thống chính trị đoàn kết vững mạnh để hướng tới xây dựng huyện Mỹ Đức giàu đẹp, văn minh. Đó là mục tiêu của Đảng bộ huyện trong những năm qua và trong thời gian tới.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, chính quyền đã có nhận thức sâu sắc về  nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, về vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, gương mẫu, đi đầu trong "Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, đoàn kết thống nhất, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc nên đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi hai khâu đột phá: " Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt''; chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, toàn diện; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Tính đến nay, toàn Đảng bộ có 54 tổ chức cơ sở đảng; với 7.952 đảng viên. Hàng năm, có trên 70% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Nhiều chỉ tiêu về kinh tế, văn hoá- xã hội, an ninh - quốc phòng đạt và vượt chỉ tiêu, khơi dậy sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng NTM và dồn điền, đổi thửa. Mỹ Đức đã về đích sớm nhất Thành phố trong dồn điền, đổi thửa". Đến nay, 100% các xã trong huyện cơ bản hoàn thành và dồn được 7.500 ha, đạt 99,7% diện tích, tạo tiền đề cho xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện có hiệu quả, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp tiền của để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 5 xã được công nhân đạt chuẩn Nông thôn mới là Phùng Xá, Đại Hưng, Đốc Tín, Hợp Thanh, Hương Sơn.

Đường nội đồng Hợp Tiến được bê tông hóa

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp, thực hiện lời dạy của Bác, Huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp, toàn huyện đã dồn ô đổi thửa được hơn 7 ngàn ha (đạt 99,7%), tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tập huấn kỹ thuật, tích cực phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây, con có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế vào sản xuất, đầu tư 38 tỷ đồng hỗ trợ tập huấn, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi.

Vườn Bưởi xã Đại Hưng

Công tác thủy lợi được quan tâm đầu tư. Các hợp tác xã làm tốt công tác dịch vụ nông nghiệp như tưới tiêu, thủy lợi, ứng dụng khoa học kỹ thuật đưa giống lúa lai, lúa chất lượng cao vào sản xuất; chuyển đổi mô hình phát triển nông nghiệp, nhiều hợp tác xã đã vươn lên tổ chức điều hành toàn bộ các khâu dịch vụ, mở rộng sản xuất kinh doanh, chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn và các công trình thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất. Khuyến khích phát triển đa dạng hóa các mô hình sản xuất; Khơi dậy tiềm năng các làng nghề truyền thống, gắn với kinh doanh, dịch vụ; chú trọng phát triển các khu công nghiệp, xây dựng các nhà máy, xí nghiệp nhằm tận dụng nguồn lao động nông nhà trong nhân dân, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống  cho người dân địa phương. Phong trào "Tết trồng cây" được phát động thực hiện thường xuyên.

Ghi nhớ lời dạy của Bác về giữ gìn cảnh quan thiên  nhiên, Đảng bộ và nhân Mỹ Đức đã giữ gìn, phát triển và khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch khu danh thắng Chùa Hương ngày càng đẹp hơn, hàng năm, thu hút trên 1,4 triệu lượt khách trong nước và quốc tế trong những ngày đầu Xuân hướng về cõi Phật linh thiêng. Mỹ Đức còn có nhiều đầm, hồ lớn như Hồ Quan Sơn, hồ Tuy Lai được ví như vịnh Hạ Long thu nhỏ cũng là điểm du lịch hấp dẫn du khách. 

Suối Yến buổi ban mai 

Trong định hướng phát triển kinh tế, lãnh đạo huyện Mỹ Đức đang tập trung chỉ đạo, nỗ lực đưa ra những quyết sách và những giải pháp đúng đắn để tập trung phát triển du lịch Mỹ Đức trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, huy dộng các nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng giao thông nông thôn để tạo thuận lợi cho phát triển du lịch của Mỹ Đức.

Du thuyền trên Hồ  Tuy Lai , Hồ Quan Sơn

Đặc biệt, những năm gần đây, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai sâu rộng, đã lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân và cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nhiều phong trào giúp đỡ nhau xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết diễn ra sôi nổi; phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được nhân dân hưởng ứng tích cực. Các trường học, các công trình phúc lợi công cộng như đình, đền chùa, nhà văn hóa, khu vui chơi thể dục, thể thao ở các thôn, làng được đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.

Cảnh hội làng truyền thống của nhân dân xã Thượng Lâm  

Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ; bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu và người dân cũng đã tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác.

Trường Tiểu học Hương Sơn B

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển. Hệ thống trường lớp được quan tâm đầu tư xây dựng. Chất lượng giáo dục được nâng lên, số học sinh giỏi và giáo viên giỏi các cấp năm sau luôn cao hơn năm trước. Toàn huyện có 34/76 trường đạt chuẩn quốc gia.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ vượt bậc; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ của hệ thống y tế cơ sở tiếp tục được đầu tư, tăng cường, 18/22 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế theo tiêu chí mới. Công tác Dân số - KHHG được thực hiện đồng bộ, đảm bảo chính sách dân số. Việc chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em được chú trọng. Tỷ suất sinh thô và tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên ngày càng giảm. Các hoạt động từ thiện, nhân đạo được đẩy mạnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 3% ( năm 2015).

Trang trại chăn nuôi tổng hợp VAC

Kinh tế của huyện Mỹ Đức phát triển và đạt mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm đạt 8%. Năm 2015 ước: tổng giá trị sản xuất đạt 6.267,8 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/người/năm, các ngành, lĩnh vực kinh tế đều phát triển khá. Cơ cấu kinh tế tỷ trọng nông, lâm nghiệp đạt 35,4%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng 29,8%; thương mại - dịch vụ - du lịch 34,8%. Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, vai trò quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở không ngừng được đổi mới. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực về năng lực, trình độ, về tác phong làm việc, về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Đó là những yếu tố quyết định đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện trong những năm qua.

Mỹ Đức đón nhận huân chương lao động hạng nhì

Với những nỗ lực ấy, 55 năm qua, nhân dân Mỹ Đức cũng đã được Đảng và nhà nước ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quí. Huyện Mỹ Đức và 11 xã được phong tặng danh hiệu đơn vị " Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" . 04 đồng chí được phong tặng và truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang gồm  đồng chí Vũ Trung Thướng – xã An Mỹ,  Nguyễn Văn Nghiêm – xã Hương Sơn,   Nguyễn Trung Nho – xã Bột  Xuyên và Đinh Công Tiếu – xã Tuy Lai; hơn 230 bà mẹ được phong tặng và truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 01 đồng chí được tặng danh hiệu anh hùng lao động về trồng dâu nuôi tằm là Bà Nguyễn Thị Chén xã Phù Lưu Tế. 05 đại biểu quốc hội là Bà Nguyễn Thị Xuân - xã Phù Lưu Tế - là đại biểu Quốc hội khóa III, (1975 -  1982), Bà Nguyễn Thị Chén -  xã Phù Lưu Tế vừa là đại biểu Quốc hội  khóa IV và khóa V, vừa là anh hùng lao động về trồng dâu nuôi tằm, bà Bùi Thị Ngà  - xã Phùng Xá, đại biểu Quốc hội khóa IV, Bà  Nguyễn Thị  Xuân - xã Đồng Tâm  - đại biểu Quốc hội khóa V, khóa VI, Ông Trịnh Thế Khiết, đại biểu Quốc hội khóa XIII. Nhà giáo ưu tú Phạm Thái Hòa (1992) xã Phúc Lâm, 01 nhà giáo nhân dân Nguyễn Thanh Tùng - xã Mỹ Thành. Đó là những tấm gương khá là tiêu biểu trong lao động, sản xuất và chiến đấu. Giai đoạn từ 2008 – 2015.  Huyện Mỹ Đức được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, hạng 3; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 5 tập thể, 01 cá nhân; 11 tập thể và 16 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; UBND thành phố tặng Cờ thi đua cho 23 tập thể; tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, Bằng khen cho 195 tập thể, 76 cá nhân; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Thành phố cho 05 cá nhân và hàng nghìn các bằng khen, giấy khen các loại.

Lễ Khởi công xây dựng Nhà Lưu niệm Bác Hồ  

Để bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã và đang quyết tâm xây dựng mới khu nhà lưu niệm Bác Hồ tại sân vận động Đại Nghĩa – nơi Bác nói chuyện với nhân dân trong huyện. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 19/5/2015 đúng ngày kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Người với  tổng diện tích khuôn viên công trình là 8.140 m2, trong đó diện tích xây dựng Nhà lưu niệm là 484 m2, tổng kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 35 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa và một phần ngân sách. Công trình được xây dựng có ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong việc truyền bá, giữ gìn, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng cho nhân dân địa phương. Đây cũng là nơi cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong huyện tưởng nhớ đến Bác Hồ để học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cánh đồng đậu tương xã Mỹ Thành

Để mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức sẽ luôn đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng lòng dân, đồng sức, đồng lòng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra, từng bước xây dựng và phát triển Mỹ Đức ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tiếp tục góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ,công bằng, văn minh" như Bác Hồ Hằng mong muốn.

Làng quê xã phù Lưu Tế

 

Thu An