Học tập và làm theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cán bộ chủ chốt huyện học tập, nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị
Ngày đăng 27/08/2019 | 17:19  | View count: 1986

Sáng 27/8, Huyện ủy Mỹ Đức tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện hội học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng, bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư và học tập di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự hội nghị có đồng chí Bạch Liên Hương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn và các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã quán triệt, phổ biến một số nội dung về Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10 về định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tất cả nội dung trong bài phát biểu đều xoay quanh công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được diễn ra thành công tốt đẹp. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông cũng truyền đạt cho lãnh đạo chủ chốt của huyện những nội dung, giá trị tư tưởng cốt lõi, sâu sắc trong bản Di chúc liêng thiêng của Bác; qua đó giúp cán bộ trong huyện nhận thức sâu sắc hơn nữa về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, vừa thông tin, phân tích, vừa lấy ví dụ minh họa sinh động, các đồng chí cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ huyện đã lĩnh hội được nhiều thông tin thiết thực và đầy tính thời sự.
Thông qua hội nghị đã giúp cán bộ chủ chốt huyện nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của những chủ đề nghiên cứu, học tập, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động. Đồng thời sau khi tiếp thu những nội dung cơ bản này, các cấp ủy đảng thuộc Huyện ủy sẽ triển khai, vận dụng thiết thực, hiệu quả tại cơ sở, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đ/c Bạch Liên Hương- TUV - Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luật Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bạch Liên Hương - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị ngay sau hội nghị, các tổ chức cở sở Đảng trực thuộc Huyện ủy triển khai học tập, quán triệt, nghiên cứu nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương, Thành phố và của Huyện về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; quan tâm, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xây dựng văn kiện đại hội, công tác nhân sự đại hội và các nội dung phục vụ đại hội từ huyện đến cơ sở, đảm bảo gắn với đặc điểm, tình hình thực tiễn của huyện nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt Đại hội cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện.

Thúy Huyền - Nguyễn Cường