hoạt động huyện

Đảng bộ xã An Tiến: Trao huy hiệu Đảng và triển khai hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII của Đảng
Ngày đăng 13/09/2022 | 17:55  | View count: 72

Sáng ngày 12/9/2022, Đảng bộ xã An Tiến tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 2/9/2022 và triển khai hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII của Đảng, Nghị quyết số 15 - NQ/ TW của Bộ Chính trị, NQ 09 NQ/TU của Thành ủy Hà Nội.

Dự buổi lễ có đồng chí chí Đinh Phúc Bền, TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện, đại diện các ban xây dựng Đảng huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền và gần 200 đảng viên trong toàn đảng bộ xã An Tiến.

Trong đợt 2/9/2022, Đảng bộ xã An Tiến có 4 Đảng viên được tặng huy hiệu Đảng, trong đó huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 1 đồng chí; 50 năm tuổi đảng có 1 đồng chí và 30 năm tuổi đảng 2 đồng chí. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của thành ủy, đồng chí Đinh Phúc Bền, TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm BDCT  huyện đã trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo huyện đồng chí chí Đinh Phúc Bền, TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện, đánh giá cao những đóng góp vô cùng to lớn của các đảng viên cao tuổi Đảng. Các đồng chí đã gắn bó, cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Được nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, gia đình các đảng viên mà đây còn là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ Huyện, Đảng ủy xã An Tiến. Đồng chí chúc các đảng viên cao tuổi Đảng, cao tuổi đời sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu; đồng thời tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ đóng góp, hiến kế cùng với Đảng bộ, chính quyền huyện nhà xây dựng An Tiến phát triển ngày càng giàu mạnh, sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao.

Sau lễ trao huy hiệu đảng, Đảng bộ xã An Tiến Tiến đã triển khai hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII của Đảng, Nghị quyết số 15  - NQ/ TW của Bộ Chính trị, NQ 09 NQ/TU của Thành ủy Hà Nội. Đồng chí Đinh Văn Quyết,  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy trực tiếp truyền đạt những nội dung quan trọng của các Nghị quyết tại hội nghị.

Đ/c Đinh Văn Quyết,  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy truyền đạt tại hội nghị

Trong đó đồng chí Phó Ban Tuyên giáo huyện ủy đã nhẫn mạnh tầm quan trọng của hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thông qua 4 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực rất rộng lớn, rất cơ bản, trong đó có những lĩnh vực hết sức phức tạp, nhạy cảm như vấn đề quản lý và sử dụng đất đai. Đây là những chủ trương lớn của Đảng ta nhằm tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cũng là những định hướng chiến lược quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. 4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Văn Mạnh