hoạt động huyện

Đảng bộ xã Vạn Kim: Tập trung đoàn kết, bảo vệ bí mật nội bộ
Ngày đăng 23/08/2022 | 15:15  | View count: 162

Chiều ngày 19/8, BTV huyện ủy Mỹ Đức đã có buổi làm việc với BCH đảng bộ xã Vạn Kim về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2022.

Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Anh Dũng,TUV, Bí thư huyện ủy, đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư TT huyện ủy. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí trong BTV huyện ủy, các ban xây dựng đảng huyện ủy, huyện ủy viên phụ trách xã, Phó Chủ tịch UBND huyện và BCH đảng bộ xã  Vạn Kim.

Tại buổi làm việc,đồng chí Lê Thị Hằng, Phó Bí thư TT đảng ủy xã Vạn Kim đã báo cáo với đoàn công tác của huyện về những kết quả nổi bật mà đảng bộ,chính quyền và nhân dân xã đạt được trong 8 tháng đầu năm 2022. Cụ thể Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy xã đã thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng .Đảng ủy đã ban hành 07 Kế hoạch, 05 Nghị quyết chuyên đề, 01 chương trình công tác, 12 công văn, 5 quyết định, 09 Báo cáo để sơ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp và kết quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xã đã thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, quan tâm chăm lo tốt cho người nghèo, đối tượng chính sách và các lực lượng tham gia nhóm covid – 19 ở các cơ sở đội. Triển khai tổ chức thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đảm bảo đúng quy trình 5 bước, rà soát đưa ra quy hoạch những đồng chí không đủ điều kiện. Chỉ đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh xã, Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã nhiệm kỳ 2022 – 2027, chỉ đạo bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2024 thành công tốt đẹp. Chỉ đạo tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn xã. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế 8 tháng đầu năm 2022 giá trị thu nhập từ ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ước đạt 3 tỷ 500 triệu đồng tăng 16,6% so với cùng kỳ . Xã đã làm tốt công tác tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của thủ đô, của huyện, xã trong năm 2022. Chỉ đạo các nhà trường triển khai dạy và học phù hợp tình hình dịch bệnh covid - 19 đảm bảo chương trình, hiệu quả. Tỷ lệ học sinh lên lớp: Mầm Non đạt 100%, Tiểu học đạt 99,5%, Tỷ lệ học sinh lớp 9 thi đỗ vào lớp 10 THPT đạt 78%. Tiếp tục xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến năm 2025 xã về đích nông thôn mới nâng cao. Đảng ủy xã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, của cấp trên đến toàn thể cán bộ đảng viên như: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) và Chỉ thị số 05 Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 15 - của Thành ủy Hà nội tới cán bộ, đảng viên. Tổ chức trao huy hiệu Đảng cho đảng viên 60,55,45,40 năm tuổi đảng đợt 03/2/2022. tới toàn thể đảng viên trong Đảng bộ 
Về công tác cán bộ, Đảng ủy đã thực hiện rà soát bổ sung đưa ra khỏi quy hoạch Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 6 đồng chí, đưa vào quy hoạch Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 5 đồng chí, đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 5 đồng chí, đưa vào quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 2 đồng chí. 8 tháng đã đã kết nạp được 4 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 80 % kế hoạch giao. Đảng ủy đã cử 05 đồng chí tham gia lớp sơ cấp lý luận chính trị, 06 quần chúng đi học lớp cảm tình đảng, 10 đồng chí đi học lớp đảng viên mới, 02 đồng chí được nhận bằng tốt nghiệp lớp trung cấp LLCT. Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả; công tác dân vận, tuyên giáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở Đảng bộ được tăng cường và phát huy dân chủ. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ngày càng đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả; tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, UBND xã đã thực hiện nghiêm   chủ đề năm 2022 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển ”. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, Cải cách hành chính theo “cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trên tinh tinh thần nhìn thẳng vào sự thật,nhận rõ hạn chế,BCH Đảng bộ xã Vạn Kim đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại là :Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ Ban chấp Hành Đảng bộ còn bộc lộ những hạn chế, việc theo dõi, nắm bắt tình hình, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân dân có lúc, có việc chưa kịp thời. Tình hình đơn thư, tố cáo của nhân dân vẫn còn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp. Công tác giải quyết đơn thư về đất đai, vẫn còn tình trạng vượt cấp. Có đảng viên  bị khai trừ ra khỏi đảng.

Tại buổi làm việc,  các đồng chí trong đoàn công tác của huyện và đặc biệt là đồng chí Phó bí thư TT huyện ủy đã trực tiếp đóng góp ý kiến với BCH đảng bộ xã Vạn Kim là cần tăng cường đoàn kết nội bộ, tuy duy trong chung thực, không đổ lỗi cho lịch sự, cho khách quan, bảo vệ tốt bí mật nội bộ. BTV đảng ủy,  BCH đảng bộ xã cần gương mẫu,nâng cao tinh thần phê và tự phê bình trong đảng.Thẳng thắn nhận rõ trách nhiệm để giải quyết những vấn đề được dư luận trong nhân dân quan tâm.BTV huyện ủy thành lập tổ công tác đặc biệt để cùng với Đảng ủy,chính quyền xã  tập trung giải quyết sớm đơn thư của nhân dân. Đồng thời kiên quyết xử lý những cá nhân lợi dụng dân chủ,vi phạm pháp luật.

Kết luận tại buổi làm việc,đồng chí Nguyễn Anh Dũng,TUV, Bí thư huyện ủy Mỹ Đức đã yêu cầu BCH đảng bộ xã cần nghiêm túc tiếp thu 12 ý kiến góp ý của đoàn công tác huyện và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự ổn định.BTC đảng bộ xã cần tập trung củng cố công tác đảng vững mạnh trên cả 3 mặt. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn,lý luận cho đội ngũ cán bộ,đảng viên.Tăng cường nắm bắt dư luận và tâm tư, nguyện vọng của dân. Xã mở đợt cao điểm phát động các phong trào thi đua,củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.Tăng cường công tác quản lý đất đai,trật tự xây dựng trên địa bàn. Quan tâm đến đời  sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2022-2023. Tuyên truyền,vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid. Đồng chí Bí thư huyện ủy mong muốn đảng bộ,chính quyền và nhân dân xã Vạn Kim luôn đoàn kết,khát vọng vươn lên  làm giàu,xây dựng quê hương  ngày một giàu đẹp và văn minh. 

  Nguyễn Hương- Nguyễn Cường