hoạt động huyện

Đảng ủy xã Vạn Kim tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 21/07/2022 | 14:25  | View count: 470

Sáng ngày 20/7, Đảng ủy xã Vạn Kim tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự buổi lễ có các đồng chí Đặng Văn Cảnh, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; đồng chí Lê Thành Công, Phó Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Vỹ, HUV, Giám đốc Trung tâm VHTT & TT huyện phụ trách, theo dõi Đảng bộ xã Vạn Kim và toàn thể đảng viên Đảng bộ xã về dự.

Trong đợt 19-5, xã Vạn Kim có 5 đồng chí được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Cảnh đã chúc mừng, ghi nhận, biểu dương và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của các đồng chí đảng viên vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; Khẳng định các đồng chí đảng viên là một tấm gương cho nghị lực sống, chiến đấu, lao động sản xuất xây dựng, phát triển quê hương. Đồng thời, đồng chí mong các đảng viên tiếp tục đóng góp xây dựng Đảng bộ xã Vạn Kim ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Ngay sau Lễ trao tặng huy hiệu Đảng, Đảng bộ xã Vạn Kim đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm 2022, Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 đạt được những kết quả quan trọng. Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy và nhiệm vụ chính trị của xã, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ các đoàn thể, Bí thư chi bộ thực hiện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; đảm; quan tâm chăm lo tốt cho người nghèo, đối tượng chính sách và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội.

Xã đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, đặc biệt lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2022 giá trị thu nhập từ ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ước đạt 3 tỷ 500 triệu đồng tăng 16,6% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đất đai thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng các loại đất trên địa bàn xã, không để xảy ra trường hợp lấn chiếm đất đai. Thu ngân sách Nhà nước đạt 3 tỷ 265 triệu đồng, đạt 49,5% so với kế hoạch. Các lĩnh vực  văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục phát triển tiến bộ, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đến nay, số hộ nghèo trên địa bàn xã là 14 hộ, chiếm 0.6%, hộ cận nghèo là 48 hộ, bàng 2.2%. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,7%. tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 95%, Công tác quân sự, quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự được giữ  vững, tiếp tục xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến năm 2025 xã về đích nông thôn mới nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị thực hiện bài bản, chặt chẽ, kịp thời, phù hợp tình hình địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả; công tác dân vận, tuyên giáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở Đảng bộ được tăng cường và ngày càng góp phần phát huy dân chủ, củng cố lòng tin, xây dựng mối đoàn kết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Chỉ đạo chính quyền các ban ngành đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm gắn với thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ngày càng đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả; tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch covid-19. Chỉ đạo Đại hội Hội CCB, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2026 tổ chức thành công tốt đẹp, chỉ đạo bầu trưởng thôn thành công, 2/2 thôn có trưởng thôn là đảng viên.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vỹ, HUV phụ trách xã, Giám đốc Trung tâm VHTT & TT huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng bộ xã trong công tác lãnh đạo phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ xã cần tập trung thực hiện đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, phát triển các ngành nghề dịch vụ, góp phần tăng thu nhập, nâng cao mức sống của người dân, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đa dạng các nội dung hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, xây dựng gia đình văn hoá, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; nâng cao chất lượng dạy học của các cấp học, tăng cường đảm bảo công tác quốc phòng an ninh trật tự tại địa phương, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động quán lý nhà nước của chính quyền, để giữ vựng ổn định tình hình chính trị ở địa phương. Đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, quan tâm công tác quy hoạch, tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các vấn đề cơ sở, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xã Vạn Kim phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tích cực đồng hành trong công tác tuyên truyền giáo vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, xây dựng quê hương Vạn Kim ngày càng phát triển./.

Nguyễn Quyền