hoạt động huyện

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Đồng Tâm khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 01/07/2021 | 17:58  | View count: 471

Sáng 30/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Đồng Tâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, các Ban Pháp chế, Ban Kinh tế HĐND xã, thành viên HĐND, UBND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện Mỹ Đức đã về dự kỳ họp.

Theo báo cáo của Uỷ Ban bầu cử xã Đồng Tâm, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn xã đã được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Toàn xã có 06 đơn vị bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đã tham gia đi bỏ phiếu đạt 96,88%. Kết quả  bầu cử, Cử tri xã Đồng Tâm đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với xã, cử tri xã Đồng Tâm cũng đã bầu đủ đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND Huyện Mỹ Đức tặng quà và chúc mừng Uỷ ban bầu cử xã Đồng Tâm

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, Ủy ban bầu cử xã đã chỉ đạo các tổ bầu cử, ban bầu cử ở các thôn xây dựng phương án đảm bảo y tế phục vụ bầu cử; trang cấp trang thiết bị, vật tư y tế cho các điểm bầu cử. Trong quá trình diễn ra bầu cử, cử tri đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Công tác tuyên truyền, vận động về bầu cử được triển khai nghiêm túc, bằng nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, công tác an ninh trật tự đảm bảo tuyệt đối. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2016 trên địa bàn xã Đồng Tâm diễn ra thành công, tốt đẹp, an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.

Tại kỳ họp thứ nhất, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND xã Đồng Tâm đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND - UBND xã, thông qua báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu HĐND xã, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử. Ông Hoàng Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy xã được HĐND xã bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Lê Trường Huy tái đắc cử giữ chức danh Chủ tịch UBND xã; Ông Phạm Văn Dũng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Phạm Văn Quang tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cũng tại Kỳ họp, HĐND xã đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các ủy viên Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội HĐND xã khóa XX và ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, thông qua kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021.

Kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã Đồng Tâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức dân chủ, công khai, đúng luật; các đồng chí trong danh sách bầu cử đã được các đại biểu HĐND xã tín nhiệm bầu với tỷ lệ đạt 100%. Kỳ họp đã mở ra một nhiệm kỳ mới trong không khí đoàn kết với sự tin tưởng của nhân dân và sự kỳ vọng các đại biểu HĐND xã thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, luôn gần dân, trọng dân, sát dân, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, luôn nỗ lực, tự rèn luyện, nâng cao chuyên môn, chăm lo đến quyền lợi và lợi ích của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Đồng Tâm ổn định phát triển, chăm lo đến quyền lợi và lợi ích của nhân dân.

Thanh Phong - Huyện Đoàn Mỹ Đức