hoạt động huyện

Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi xã An Tiến lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 19/03/2021 | 15:00  | View count: 614

Sáng ngày 19 tháng 3 năm 2021, Hội Người cao tuổi xã An Tiến tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự Đại hội có đại diện Trung tâm VH – TT và thể thao huyện, hội người cao tuổi huyện;lãnh đạo Đảng, chính quyền, trưởng các ban ngành, đoàn thể xã An Tiến và 77 đại biểu người cao tuổi tiêu biểu đại diện cho hơn 1000 hội viên người cao tuổi trên địa bàn xã.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 215-2020, Hội người cao tuổi xã An Tiến thường xuyên quán triệt cho hội viên về Luật người cao tuổi, Điều lệ Hội người cao tuổi Việt Nam, đường lối, chủ chương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và tích cực đóng góp thực hiện chủ trương xây dựng NTM. Công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được giám sát chặt chẽ để thực hiện đúng các chính sách mà nhà nước dành cho người cao tuổi. Hàng năm, ban Thường vụ Hội người cao tuổi xã An Tiến đều rà soát, lập danh sách các cụ tuổi tròn để in thư mừng thọ và quà chúc thọ. Vào dịp tết nguyên đán, lễ mừng thọ các cụ từ 70 tuổi trở lên lại được tổ chức trang trọng, trong 5 năm, Hội người cao tuổi đã phối hợp tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 436 người cao tuổi, với tổng số tiền của các cấp chính quyền là trên 260 triệu đồng. Đến nay hội có 174 cụ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, và 986 hội viện có bảo hiểm y tế đạt trên 98% tổng số hội viên của toàn xã.
Bên cạnh đó, Hội người cao tuổi xã An Tiến còn tích cực vận động xây dựng quỹ hội. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, nhiều chi hội đã xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể, vận động con em làm ăn thành đạt ủng hộ quỹ để cho vay lấy lãi phục vụ các hoạt động trong chi hội. Tổng số dư quỹ hội đến nay là 317 triệu đồng, có 3 chi hội bình quân quỹ cao là chi hội thôn An Đà, Hòa Lạc và Phú Duy.

Ngoài ra, Hội viên hội người cao tuổi xã An Tiến cũng tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở như: phong xây đời sống văn hóa ở khu dân cư, công tác khuyến học, khuyến tài và vận động nhân dân thực hiện đầy đủ hương ước, quy ước của thôn, xóm. Nhiều hội viên người cao tuổi với lòng nhiệt tình cao, trách nhiệm lớn với cộng đồng đã tham gia nhiều vị trí công tác như: ban công tác mặt trận, tổ hòa giải, ban giám sát cộng đồng, hội khuyến học khuyến tài...5 năm qua mọi hoạt động phong trào luôn được duy trì và phát triển, hội viên tham gia các phong trào như bảo vệ môi trường, tham gia các môn TDTT, văn hóa văn nghệ. Các hội viên trong hội luôn thực hiện khẩu hiệu NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội, tuổi cao gương sáng, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền để học hỏi lẫn nhau.

Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi xã An Tiến nhiệm kỳ 2021- 2026 ra mắt tại đại hội

Đại hội đại biểu Hội người cao tuổi xã An Tiến  lần thứ VI đã đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: xây dựng chức hội mạnh vê chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hoạt động tập trung hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, lấy chi hội là nơi tổ chức các hoạt động của người cao tuổi. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “tuổi cao, gương sáng”; xây dựng tổ chức hội làm nòng cốt trong phong trào "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”, phấn đấu để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong gia đình và xã hội.

Đ/c Nguyễn Đức Uy, bí thư Đảng ủy xã An Tiến khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong phong trào NCT nhiệm kỳ 2016 - 2021

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi xã An Tiến lần thứ VI đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi xã nhiệm kỳ 2021- 2026. Ông Phạm Duy Lý  tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã An Tiến, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhận dịp này, Đảng ủy, UBND xã An Tiến đã khen thưởng cho 4 Chi hội và 5 hội viên người cao tuổi có thành tích cao trong công tác Hội trong nhiệm kỳ vừa qua.

Văn Mạnh