hoạt động huyện

Thôn Gốc Báng (xã An Phú) giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa
Ngày đăng 17/11/2020 | 14:58  | View count: 418

Hòa chung không khí vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng 17/11, khu dân cư thôn Gốc Báng (xã An Phú) đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Dự và chung vui với cán bộ và nhân dân thôn Gốc Báng có đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tp, đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư Thương trực huyện ủy, đồng Đinh Phúc Bền, Ủy viên Ban thường vụ - Chánh Văn Phòng huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Vỹ, HUV - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, đồng chí Mai Văn Ngạn, HUV - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đồng chí Lê Hoàng Anh - Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban, ngành đoàn thể xã An Phú, cùng đông đảo nhân dân thôn Gốc Báng.

Các đại biểu tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

 

Thôn Gốc Báng, xã An Phú hiện có 145 hộ, với 510, với 100% là người dân tộc Mường. Đời sống của nhân dân sống chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi. Thôn Gốc Báng có địa hình phức tạp, khó khăn cho việc giao thương và canh tác. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, Ban công tác mặt trận và các đoàn thể, thời gian qua, Nhân dân thôn Gốc Báng đã đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng Nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, các đoàn thể và nhân dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa mới, tuyên truyền nhân dân tích cực lao động sản xuất, chăn nuôi, phát triển ngành nghề, dịch vụ, xây dựng các thiết chế văn hóa. Tình hình ANCT, TTATXH ổn định, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân cũng được nâng cao, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, nhiều hoạt động VHVN, TDTT được tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Bày tỏ  sự vui mừng phấn khởi trước những đổi thay, khởi sắc bộ mặt nông thôn và đời sống nhân dân ở khu dân cư thôn Gốc Báng, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ Tp và đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: ‘Đoàn kết là truyền thống quý báu và tự hào của dân tộc ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, phát huy, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là nguồn sức mạnh to lớn trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân thôn Gốc Báng tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, mở rộng các dịch vụ ngành nghề, nâng cao đời sống nhân dân, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa,  phấn đấu 100% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, giữ vững danh hiệu làng văn hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì hoạt động của các tổ tự quản vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. tăng cường hơn nữa việc củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ban công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội ở khu dân cư. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Tp và huyện Mỹ Đức đã tặng quà cho 10 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xã An Phú đã khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020, ông Nguyễn Đình Chiến và ông Nguyễn Văn Lợi, người con quê hương thôn Gốc Báng cũng đã ủng hộ và có phần quà hỗ trợ các cụ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu dân cư./.

Nguyễn Quyền – Hữu Khánh