hoạt động huyện

HĐND xã Lê Thanh: Tổ chức kỳ họp thứ 10
Ngày đăng 26/06/2020 | 15:57  | View count: 918

Sáng ngày 26/6, HĐND xã Lê Thanh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tinh hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt do HĐND xã bầu.

Về dự có đồng chí Đặng Văn Cảnh, UV BTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện, Ban chấp hành đảng bộ, trưởng các ban ngành đoàn thể của xã và 28 ông bà là đại biểu HĐND khóa XIX.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung trí tuệ nghe báo cáo về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm, báo cáo về tổng quyết toán thu chi ngân sách, báo cáo của hoạt động HĐND, tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp và MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền. Trong 6 tháng đầu năm mặc dù tình hình thời tiết và dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng tổng giá trị thu nhập của toàn xã ước đạt 331 tỷ đồng. Kinh doanh dịch vụ, xây dựng cơ bản phát triển. Công tác thu chi ngân sách đạt kế hoạch. Xã thực hiện tốt các chính sách xã hội. Sự nghiệp văn hóa-giáo dục-y tế được quan tâm. An ninh chính trị ổn định. Đến nay Lê Thanh đã đạt và cơ bản đạt 17 tiêu chí về xây dựng NTM, còn 2 tiêu chí là trường học, cơ sở vật chất văn hóa đang tiếp tục được quan tâm, xây dựng. Công tác xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới. Xã tiếp tục chấn chỉnh quy chế làm việc của UBND và các cơ quan, ban ngành, phân công rõ trách nhiệm cho một số ngành trên một số lĩnh vực. Nâng cao chất lượng tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư kiếu nại tố cáo. Đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, đảng viên lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp. Trong 6 tháng cuối năm, Lê Thanh phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội cả năm 2020. Kỳ họp thứ 10, HĐND xã Lê Thanh đã tập trung thảo luận sôi nổi để bàn các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các ngành nghề, quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn.

Đại biểu HĐND Xã bỏ phiếu bầu các chức danh Lãnh đạo Xã

Đ/c Đặng Văn Cảnh, UV BTV - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện tặng hoa chức mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ lãnh đạo Xã nhiệm kỳ 2016-2021

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới. Kỳ họp lần thứ 10, HĐND xã Lê Thanh khóa XIX đã  miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã và kiện toàn chức danh ủy viên UBND xã khóa XIX. Kết quả HĐND xã đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Thức, Bí thư Đảng bộ xã giữ chức danh chủ tịch HĐND xã, bầu đồng chí Phạm Trọng Của, Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức danh Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp lần thứ 10, HĐND xã  Lê Thanh đã thông qua dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm và thành công tốt đẹp.

Nguyễn Hương-Văn Mạnh