hoạt động huyện

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Hùng Tiến khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày đăng 28/05/2020 | 15:45  | View count: 453

Trong 2 ngày 26, 27/5/2020, Đảng bộ xã Hùng Tiến tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Bạch Liên Hương - TUV - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, đoàn công tác của huyện và 136 đại biểu đại diện cho 305 đảng viên trong Đảng bộ.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Hùng Tiến đã ban hành Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thực hiện các mục tiêu Đại hội đề ra, kinh tế phát triển khá. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 402,87 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 15, 2%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 41,8%, thương mại dịch vụ - du lịch chiếm 23,7%; nông nghiệp chiếm 34,5%. Giá trị thu nhập bình quân trên 1 ha canh tác đạt 108 triệu đồng/ người/ năm. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46 triệu đồng/ người/ năm tăng 53,3 % so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 1, 27% giảm 2, 93 % so với đầu nhiệm kỳ. Công tác giáo dục y tế được quan tâm. 6/6 làng và 5/5 cơ quan đạt tiêu chuẩn làng văn hoá, cơ quan văn hoá. 3/3 trường đều đạt chuẩn quốc gia. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm, chú trọng. 5 năm qua, Đảng bộ xã đã tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên và huy động nguồn lực xã hội hoá trong nhân dân được gần 100 tỷ đồng, đầu tư xây mới và tu sửa đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi công cộng, từng bước đáp ứng nhu cầu dân sinh của nhân dân. Xã Hùng Tiến được UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đảng luôn chú trọng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết trong sinh hoạt Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương góp phần bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng. Cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Năng lực lãnh bộ đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Chất lượng Đảng viên ngày càng được nâng cao. Hàng năm, có 69,74 % đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 28, 35 % đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; chi bộ đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 35,7 %; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 59,6 %; còn lại 4,7 % chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. 

Các đồng chí Lãnh đạo Huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các Đại biểu dự Đại hội

Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hùng Tiến đề ra định hướng cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đó là tập trung, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề kinh tế trên cơ sở tận dụng và phát huy những tiềm năng, lợi thế của địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Phấn đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã  đạt 55 - 60 triệu đồng/ người/ năm, giá trị thu nhập một ha canh tác đạt 120 -140 triệu đồng/ ha/ năm. 

Đ/c Bạch Liên Hương - TUV - Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bạch Liên Hương - TUV - Bí thư huyện uỷ Mỹ Đức đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Hùng Tiến đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước và yêu cầu Đảng bộ xã cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung chỉ đạo nhân dân hướng vào phát triển sản xuất nông nghiệp, dịch vụ gắn với du lịch sinh thái; chú trọng phát triển nền nông nghiệp bền vững theo hướng sản xuất hàng hoá phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, tạo dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh như thủy sản, lúa và sen; thực hiện hiệu quả chương trình OCOP - mỗi xã một sản phẩm nông nghiệp; quan tâm phát triển ngành nghề phụ, tạo việc làm cho lao động nông thôn; thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo bền vững theo đúng tiêu chí của thành phố; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; từng bước xây dựng quê hương Hùng Tiến ngày càng giàu đẹp văn minh. 

Lãnh đạo Huyện chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ xã Hùng Tiến khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Hùng Tiến lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu đủ 13 đồng chí vào Ban Chấp hành và bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong phiên họp thứ nhất Ban chấp hành đã bầu 3 đồng chí vào Ban thường vụ Đảng ủy; bầu Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy;  tổ chức lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy xã Hùng Tiến. Đồng chí Đặng Quang Huy tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Hùng Tiến khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thu An – Hữu Khánh